Световният лидер в обучението по гръбначна хирургия AO Spine проведе свой семинар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, съобщават от лечебното заведение.

 

 „Въпреки пандемията и необичайните условия, ние продължаваме да надграждаме знанията си в областта на спиналната хирургия", посочи началникът на Клиниката по неврохирургия в „Пирогов“ проф. Николай Габровски.


 

Акцентът в семинара е бил гръбначният травматизъм, а участниците са обменили опит в изучаването на гръбначните травми, откриването и лечението им.

 

AO Spine е международна общност от хирурзи на гръбначния стълб, която генерира и разпространява знания в областта на грижата за гръбначния стълб.

 

Асоциацията е създадена през 1958 г. от група швейцарски общопрактикуващи и ортопедични хирурзи и първа въвежда разработването на инструменти и импланти за оперативно лечение на фрактури.

 

Първият учебен курс за използването на тези инструменти и импланти е проведен в Давос, Швейцария, в новосъздадената Лаборатория по експериментална хирургия през 1960 г. Постепенно оперативното лечение на фрактури получава признание в Европа, след което и по целия свят.

 

AO Spine се занимава с изследвания, разработване на импланти и инструменти, както и с възможностите за обучение в областта на гръбначните травми.