Представителите на служебното Министерство на здравеопазването започват работа по новите национални рамкови договори (НРД) съвместно със съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

 

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще бъдат действащи следващите три години. 


 

При подготовката на текстовете, това, на което аз ще държа, е да бъде заложен по-голям финансов ресурс за лечебните заведения, което означава и за възнагражденията на персонала. 

 

Подходът, разбира се, не трябва да е унифициран, доколкото имаме различни нива на компетентност на съответните болнични структури, различна кадрова обезпеченост и натовареност“, посочи настоящият министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.

 

Здравният министър направи заявлението си пред директорите на областните болници в страната. Той обясни, че с подписването на новите национални рамкови договори е обвързан и един от приоритетите на настоящето ръководство на здравното ведомство, а именно остойностяването на лекарския и сестринския труд, по която тема ще работи експертна група с широко представителство. 

 

Целта е изготвянето на проект на наредба, чиито текстове на по-късен етап да бъдат заложени и в съответните рамкови договори, уточниха от Министерството на здравеопазването.

 

Болничните директори споделиха притесненията си относно хипотетичното намаляване на средствата за лечебните заведения във връзка с текстовете на Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022, обвързващи приходите на болниците по НЗОК с постигнатите нива на основни заплати, заложени в Колективния трудов договор за сектор „Здравеопазване“. 

 

В тази връзка д-р Меджидиев посочи, че предстои подписването на анекс към действащия НРД, като в тази връзка вече са проведени няколко консултации между министерството, Българския лекарски съюз и НЗОК.

 

С анекса ще бъде уредено увеличението на цените на някои клинични пътеки, заплащането за поставена ваксина срещу Covid-19, издаването на направления от общопрактикуващите лекари за изследване с бърз антигенен тест, както и осигуреността с интензивни легла, обясни здравният министър. 

 

„Наясно сме с финансовия ресурс, с който разполага всяка болница, но трябва да отчетем и инфлацията, увеличаването на режийните разходи, така че ще се стремим към повече средства за болниците, но при завишен контрол. 

 

Не се предвижда намаляване на бюджетите на лечебните заведения, а дори напротив – увеличаване за последното тримесечие на настоящата година“, беше категоричен д-р Меджидиев. 

 

Той запозна директорите на областните болници с приоритетите на министерството на здравеопазването и текущото им изпълнение, като фокус беше поставен върху подготовката на системата за евентуална по-тежка Covid вълна и насочването на усилията към подобряването на профилактиката и превенцията в областта на детското здравеопазване.