Вродените сърдечни малформации са най-често срещаните аномалии и засягат около 10 на всеки 1000 новородени. Над 1 млн. деца в света годишно се раждат с вродени сърдечни малформации, а ако не се проведе своевременно лечение, около 30% от тях биха загинали в рамките на първата година от живота си. В България всяка година се раждат около 650 деца с вродени сърдечни малформации, а около 250 се нуждаят от хирургично лечение.


Това стана ясно по време на старта на Световната седмица на вродените сърдечни малформации, която се отбелязва всяка година от 7 до 14 февруари. По този повод Националната кардиологична болница отново кани за безплатна консултация всички деца и вързастни с вродени сърдечни малформации. Те ще се проведат от 10 до 14 февруари за възрастни и на датите 10 и 14 февруари за деца след предварително записване на тел.: 02/9211 215, отдел „Грижи за болния“, записаните трябва да носят всички медицински документи, съобщи проф. Анна Кънева, началник на Клиника по детска кардиология.


„Благодарение на напредъка на медицината нараства броят на възрастните с вродените сърдечни малформации, които се нуждаят от проследяване и грижи през целия живот. Само при 1-2 от тези заболявания може да се каже, че след лечение пациентите са напълно здрави и имат съпоставимо качество на живот с хората без вродените сърдечни малформации. Всички останали трябва да се проследяват през определени периоди за цял живот“, обясни още проф. Кънева.По думите на проф. д-р Маргарита Цонзарова, ръководител на Експертен център по вродени сърдечни малформации в Национална кардиологична болница и председател на асоциация „Детско сърце“ днес у нас има повече възрастни с вродени сърдечни малформации, отколкото деца, но проблемът е, че около 60% от тях не се проследяват редовно. „Отиват на лекар при проблем, а има точни указания на какъв период трябва да се проследяват планово“, каза още проф. д-р Цонзарова и добави, че семействата на децата с вродени сърдечни аномалии се нуждаят от психологическа и друг тип подкрепа, която се осигурява години наред от асоциацията.


На старта на традиционната вече кампания стана ясно, че все още единственият интегриран център за комплексна диагностика, лечение и проследяване на вродени сърдечни аномалии се намира в Национална кардиологична болница. „Най-важното за нас е пациентът да има възможност за добро качество на живота. Нашите резултати са съпоставими с тези на европейските центрове – имаме 215 оперирани пациенти за 2019 г., общо 280 извършени операции, които в 95% са успешни“, каза и д-р Стоян Лазаров, началник на Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации в болницата. Той отбеляза, че 3 от детските кардиохирургични клинични пътеки са увеличени с 18% от 2020 година. 


Акцент по време на дискусията бе поставен и върху важността на пренаталната диагностика, защото целта е вродените сърдечни малформации да бъдат открити навреме, за да се планира раждането и лечението веднага след това. По данни на специалистите най-сериозни са грижите за най-малките пациенти – на възраст до 28 дни, следват децата до 12 месеца. Те изискват ежеминутни грижи в продължение на 1-2 седмици в следоперативния период.


По време на събитието бяха връчени и сертификатите за успешно специализирано обучение на 13 медицински сестри от цялата страна, проведено в кардиологичната болница с активното съдействие на Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.  Всички те бяха поканени да останат на работа в лечебното заведение. Две от сестрите вече са част от екипа на болницата.