Общите разходи за здравеопазване в консолидираната фискална програма за 2019 г. достигат 5 млрд. 257 милиона и 200 хиляди лева, което е 4,5 на сто от БВП. Спрямо предходната година е налице ръст на разходите с около 547 милиона лева, подчерта здравния министър Кирил Ананиев пред Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заедно с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, двамата представиха проектите на бюджет за 2019 г. на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК), съобщи БТА.


В проекта на бюджет на ДОО е заложено от 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, да се увеличат 5,7 на сто. От 1 юли 2019 г. минималната пенсия ще се увеличи от 207,60 на 219,43 лв. Социалната пенсия се променя от 125,58 лв. на 132,74 лв. Таванът на пенсиите от 1 януари 2019 г. се запазва на 910 лева, а от 1 юли се увеличава до 1200 лева. Мярката се отнася за всички пенсии без оглед на момента на отпускането.   


При изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година, отпада изборът на трите най-добри последователни години за периода преди 1997 година, както и периодът 1997 -1999 г. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 9 лева, и максималният - 74,29 лв., както и периодът на изплащане на обезщетения за бременност и раждане - 410 дни. Същият остава и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години - 380 лева.   


Без промяна е и режимът за изплащане на болнични - първите три работни дни от осигурителя, а от четвъртия ден - от ДОО. Запазва се и периодът за дохода, който се взема предвид при изчисляване на размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица - 24 месец, както и размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивата от 2018 г.


Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурен - 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания - 1400 лева.   


За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове. Без налагане на административно увеличение на праговете, при планирано увеличение на минималната заплата - с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 година ще е около 4,7 на сто, сочи проектобюджетът.   


Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се - от 510 лева на 560 лева, а за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лева на 560 лева. Максималният осигурителен доход се променя от 2600 лева на 3000 лева от 1 януари 2019 г. Догодина няма да се внасят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. С проекта се предлага от 1 юли 2019 година, както и от 1 юли на всяка следваща година максималният размер на пенсиите да се определя на 40 на сто от максималния осигурителен доход. Така таванът на всички пенсии догодина от 1 юли ще стане 1200 лева при максимален осигурителен доход 3000 лева.  

 
Предвидена е промяна и за прилаганата тежест за година осигурителен стаж във формулата, по която се изчислява размерът на пенсиите. Тя ще е 1,2 процента от началото на 2019 г., като не се предвижда по-нататъшното й нарастване. С последната пенсионна реформа се предвиждаше тежестта да достигне постепенно до 1,5.