Стипендиите на студентите и трудовите възнаграждения на всички преподаватели и служители в Медицинския университет – Варна са увеличени с 10%, считано от 1-ви март, 2022 г. Решението е взето от академичения съвет. 

 

Увеличава се и броят на отпуснатите стипендии за успех на студентите, считано от летния семестър на учебната 2021/2022 г. 


 

Динамичното развитие на Университета, разширяването на дейността на основните и спомагателните звена на МУ-Варна, увеличаването на обема на преподавателската, научно-изследователската, научно-практическата, експерименталната и административната дейност са основните мотиви за решението, съобщават от университета.

 

През академичната 2021/2022 година в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти. Близо 1800 са чуждестранните студенти от над 50 държави от целия свят. Благодарение на инвестициите в модерни и високотехнологични методи и средства на преподаване по всички предклинични и клинични дисциплини, университетът се утвърди като лидер в страната и в Европа, заявяват от университета.

 

“Справочник за прием на студенти за учебната 2022-2023 година“ вече е достъпен

 

“Справочник за прием на студенти за учебната 2022-2023 година“ вече е в книжарниците на МУ-Варна и онлайн на официалния сайт.

 

Той включва наборът от специалности, които университетът предлага. През новата учебна година кандидат-студентите могат да избират от следните специалности: "Медицина", направление "Военен лекар", "Дентална медицина", "Фармация", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Кинезитерапия", "Логопедия", "Биомедицинска техника и технологии", "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", "Фармацевтичен мениджмънт и грижи", "Опазване и контрол на общественото здраве", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", "Оптометрист", "Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", "Клинична логопедия", "Козметология", "Трансфер на технологии и иновации във фармацията", "Медицински лаборант", "Помощник-фармацевт", "Инспектор по обществено здраве", "Зъботехник", "Рехабилитатор", "Рентгенов лаборант", "Медицински козметик" и "Медицински оптик".

 

Новият Правилник за прием на студенти в МУ-Варна за учебната 2022-2023 г. включва актуалните условия за прием във всяка една специалност, необходимите документи за кандидатстване, подробна информация за състезателните изпити, изпитните дати, как протичат всички изпити, по какъв начин се оценяват конкурсните работи, как се образува балът, как протича класирането, кога се обявяват резултатите, какъв е редът за записване на новите студенти.