Световната здравна организация (СЗО) бе уведомена за два лабораторно потвърдени случая и един вероятен случай на маймунска шарка от едно и също домакинство в Обединеното кралство. 

 

След тях сред участниците в Службите за сексуално здраве са докладвани още четири допълнителни лабораторно потвърдени случая, представящи везикулозен обрив при мъже, които имат сексуални отношения с други мъже.


 

Все още няма потвърден източник на инфекция, макар спорадичните случаи да се смятат за свързани с пътувания до ендемични страни. 

 

Въз основа на наличната в момента информация изглежда, че инфекцията е била локално придобита в Обединеното кралство. Степента на локално предаване не е ясна на този етап и има възможност за идентифициране на други случаи.

 

На 7 май 2022 г. Обединеното кралство уведоми СЗО за потвърден случай на маймунска шарка при лице, което е пътувало от Обединеното кралство до Нигерия от края на април до началото на май 2022 г. и е останало в щатите Лагос и Делтата в Нигерия. 

 

Пациентът развива обрив на 29 април и пристига в Обединеното кралство на 4 май. На същия ден той е изпратен в болница. Въз основа на историята на пътуването и обривното заболяване, маймунската шарка бива разпозната на ранен етап и пациентът е изолиран и карантиниран незабавно. 

 

По време на хоспитализацията е осигурено подходящо използване на лични предпазни средства. Маймунската (западноафриканска) шарка е лабораторно потвърдена чрез верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR) върху везикуларен тампон на 6 май от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство,  Лаборатория за редки и внесени патогени.

 

Препоръки на СЗО

 

При завръщане от ендемичен район при пътуване, всякакъв вид симптоми, оплаквания, инфекции и заболявания, следва да бъдат докладвани на здравен специалист, заедно с подробностите за всички скорошни пътувания и проведена имунизация. 

 

Жителите и пътуващите в ендемични страни трябва да избягват контакт с болни животни, които могат да съдържат вируса на маймунска шарка. Те включват - гризачи, торбести, примати и други маймуни.  

 

Трябва да се въздържат от консумиране на дивечово месо и от работата по обработването му. 

 

От СЗО подчертават нуждата от хигиена на ръцете с помощта на сапун и вода или дезинфектант на алкохолна основа. 

 

Пациент с маймунска шарка трябва да бъде изолиран и да му бъде осигурена поддържаща грижа по време на предполагаемите и известни инфекциозни периоди, т.е. съответно по време на продромалния (ранни признаци) и обривния стадий на заболяването. 

 

Здравните работници, които се грижат за пациенти със съмнение или потвърдена маймунска шарка, трябва да прилагат предпазни мерки за контрол на инфекциите. 

допир до спалното бельо, кърпите или личните вещи на болния. 

 

Пробите, взети от хора със съмнение за маймунска шарка или животни със съмнение за инфекция с вирус на маймунска шарка, трябва да се обработват от обучен персонал, работещ в подходящо оборудвани лаборатории.

 

Референции:

1. Monkeypox - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (18th May, 2022). WHO - https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON383

2. Monkeypox - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (16th May, 2022). WHO - https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON381