След успешното реализиране на подкрепяната от УНИЦЕФ патронажна грижа, фокусирана върху безплатната домашна консултация за майки и малки деца в областите Шумен и Сливен, Министерство на здравеопазването се ангажира да разшири програмата за всички 28 области в България. Това съобщиха от Детския фонд на обединените нации (УНИЦЕФ)  на своята официална страница. 

 

Над 11 000 деца и семейства от Шумен и Сливен са посетени от медицински сестри и акушерки от 2014 до 2018 г. Тази цифра е близо 70% от всички деца на възраст 0-3 години в двете области. Подпомагането на родителите от медицинските лица е по иновативния проект на Детския фонд на обединените нации, чрез който бяха създадени Центрове за майчино и детско здраве в страната. 
 
„След съвместната оценка на предимствата на тази услуга, Министерството на здравеопазването реши да я въведе във всички области на България с финансиране от европейските фондове“, уточниха от представителството на Детския фонд на обединените нации в България. 


 

„В първите 1 000 дни повечето семейства се нуждаят от помощ в грижите за децата си в различна степен, но някои от най-уязвимите семейства се нуждаят от цялата подкрепа, която ние можем да осигурим. Приветстваме решението на Министерство на здравеопазването на Република България за въвеждане на безплатна патронажна грижа във всички области на страната. Всяко дете има равно право на здравна грижа и подкрепа, за да развие своя потенциал и това е важна стъпка към реализирането на тези права. Бих искала да благодаря на всички дарители на УНИЦЕФ, които подпомогнаха усилията ни да достигнем до първите 11,000 деца и техните семейства, с подкрепа и грижа”, коментира  Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България. Тя подчерта, че с колегите й се надяват скоро този модел на подкрепа на най-уязвимите деца да излезе извън границите на България, „особено по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз“.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Проектът за подкрепа на майки и малки деца на Детския фонд на обединените нации стартира през 2014 г. Създадените по негова линия центрове за майчино и детско здраве предлагат, предлагат домашни посещения от обучени медицински сестри и акушерки за бременни жени и родители (или за други хора, грижещи се за малките деца). Медицинските лица, които се срещат с родителите имат за цел да популяризират добрите практики за отглеждане, водещи до здравословно развитие на децата, ранно идентифициране на деца в риск от изоставане в развитието, насилие, липса на адекватна грижа или риск от изоставяне на детето. Услугата осигурява възможност за ранна интервенция чрез подобрен достъп до здравни, социални и образователни услуги в общността. Родителите получават от компетентните лица насоки за здравето, кърменето, емоционалното и когнитивно развитие на децата, имунизацията, майчиното здраве, позитивното родителство. Също така те се информират и за това как да получат достъп до здравни и социални услуги. 

 

Патронажната грижа помага за идентифициране на бременни жени без здравни осигуровки и ги подкрепя при достъпа до квалифицирана акушеро-гинекологични грижи. По този начин се допринася за подобряване на здравословното състояние на майките и успешно раждане, обясняват още представителите на УНИЦЕФ за България.