Пловдивската университетска болница „Св. Георги“ подготвя стипендиантска програма за медицински сестри за учебната 2021/2022 година.

 

Това съобщиха от най-голямото лечебно заведение у нас, като поздравиха медицинските сестри по повод професионалния им празник – 12 май, когато се чества Международния ден на сестринството.


 

Стипендиантската програма на УМБАЛ „Св. Георги“ е насочена към студенти от втори и трети курс по специалността „Медицинска сестра“.

 

Ще бъдат отпуснати десет стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за студенти след завършен III курс на обучение по тази специалност в ОКС „Бакалавър“.

 

Паричната сума е в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговарят студентите.

 

Със стипендиантите ще бъдат сключени договори за постъпване на работа в лечебното заведение. Стипендиантската програма на УМБАЛ „Св. Георги“ е учредена през 2017 г.

 

Целта е се подкрепят студентите по здравни специалности по време на обучението им и те да останат в Пловдив, като им се гарантира работно място по специалността.

 

От лечебното заведение се надяват тази практика да помогне за справянето с проблема с липсата на квалифицирани и опитни медицински кадри. За това ще помогне и създадат условия за приемственост и развитие в професията.

 

В момента в УМБАЛ „Св. Георги“ има 188 свободни щата за медицински специалисти. Общият брой на заетите е 898. От тях 633 са медицински сестри. Останалите са акушерки – 57, медицински лаборанти – 111, рентгенови лаборанти – 52, рехабилитатори – 26, помощник-фармацевти – 17, фелдшер – 1.

 

Възнагражденията в лечебното заведение се определят, като се взимат предвид сложността, тежестта и отговорността на труда, както и параметрите на работната среда, уточняват от УМБАЛ „Св. Георги“.

 

За стимулиране на медицинските специалисти, освен основната работна заплата се начисляват и допълнителни възнаграждения, извън задължителните по Кодекса на труда. Част от тях са допълнителни възнаграждения при дежурства по график в събота и неделя, допълнително заплащане за операционна, реанимационна и анестезиологична работа. Медицинските специалисти с по-висока квалификация получават допълнителни възнаграждения, определени в зависимост от степента й.

 

Международният ден на сестринството – 12 май, се чества официално от 1974 година. Избран е за професионален празник на медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, фелдшери в чест на първата светска медицинска сестра – Флорънс Найтингейл, родена на тази дата.