Пловдивската университетска болница УМБАЛ „Св. Георги“ ще отпусне 20 стипендии за бъдещи медицински сестри, които ще сключат трудов договор за работа в най-голямото лечебно заведение в България.

 

По десет стипендии ще бъдат отпуснати на завършилите втори курс на обучение по специалността „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ за новата учебна 2021/2022 г. Още 10 стипендии ще бъдат отпуснати на студенти от същата специалност, но завършили трети курс.


 

Документи могат да се подават от 19 юли до 8 октомври. Всички необходими за кандидатстването образци са публикувани на интернет страницата на лечебното заведение www.unihosp.com.

 

Стипендията, която се отпуска, е в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговарят студентите.

 

Студентите, завършили втори курс с успех не по-нисък от „Много добър“ (над 4,50), ще получават по 150 лв. месечно в продължение на 24 месеца. За същия период студентите с успех „Отличен“ (над 5,50) ще получават 170 лв. на месец.

 

Тези, които са завършили трети курс с успех не по-нисък от „Много добър“, ще имат стипендия в размер на 180 лв./мес. за срок от 12 месеца. Най-високата стипендия – 200 лв./мес. в продължение на 1 година, ще получават одобрените кандидати след завършен трети курс с успех по-висок от „Отличен – 5,50“.

 

Студентите, участващи в стипендиатската програма на УМБАЛ „Св. Георги“ ще сключат трудов договор за постъпване на работа в болницата след своето завършване. При 24-месечното финансиране трудовият договор е 5-годишен, а при 12-месечното – за срок от три години.

 

Заявление за кандидатстване за Стипендиантската програма на УМБАЛ „Св. Георги“ и всички приложими документи се подават в пощенски плик в деловодството на лечебното заведение или се изпращат на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, за Стипендиантската програма за студенти ОКС „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“.

 

Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15 октомври. Те ще бъдат поканени за подписване на договор.

 

Стипендиантската програма на УМБАЛ „Св. Георги“ е учредена през 2017 г., за да бъдат привлечени и задържани млади медицински специалисти.

 

Недостигът на медицински сестри остава един от най-сериозните проблеми в здравеопазването по света. От Европейскатa федерация на сестринските асоциации посочиха, че се очаква недостиг на 14 млн. медицински сестри до 2030 г. 

 

За да привлече интереса на младите хора към работата в сферата на здравеопазването, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи публикува онлайн брошури, с които ги запознава с професиите медицинска сестра, акушерка, лаборант, рехабилитатор и фелдшер.