Изненадващ подарък - ваучери за пътуване в страната или в чужбина, получиха шестима абитуриенти в неравностойно положение. Благородният жест е на екипа на УМБАЛ-Пловдив, който събра лични средства и реши да изненада младежите по случай завършването на средното им образование.


След консултация с Веселина Ботева - директора на отдел „Социална политика“ в община Пловдив, медицинския персонал избра ваучерите за пътуване като най-подходящия подарък за повода. Те бяха връчени от изпълнителния директор на УМБАЛ-Пловдив д-р Аргир Аргиров на специална среща с младежите. Пет от зрелостниците са от Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“, а един - от Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“.


„Завършването на средното образование е един от най-важните моменти в живота на всеки човек, заяви той. Следващите са свързани със създаването на семейство и раждането на децата му. Продължавайте да пътувате – в духовен план, като продължите да учите и да се образовате, а във физически – като опознавате нови места в страната и извън нея“, пожелаха от лечебното заведение на абитуриентите. От своя страна, те увериха, че са положили много усилия, за да се представят добре на зрелостните изпити. Някои от тях заявиха, че ще кандидатстват във висши учебни заведения, а едно от момчетата обясни, че иска да завърши за социален работник и да помага на деца с неговата съдба. „Човек, преживял подобни житейски трудности, може да бъде истински съпричастен и да е много полезен в социалната сфера“, допълни Веселина Ботева. Момичетата и момчетата ще имат възможност да ползват ваучерите в продължение на една календарна година и да посетят дестинация по техен избор.


Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив е създадена през юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на кооперация „Здравна самопомощ” и ІІ-ра градска болница, която както е известно до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна. Днес УМБАЛ-Пловдив е след водещите лечебни заведения в страната.