Улеснява се достъпът до лекарства на засегнати от болестта на Паркинсон. 

 
От 01.07.2012 г. протоколите за продължаващо лечение, и без промяна на вече утвърдената доза със Stalevo и допълнително количество Levodopa, ще се утвърждават от комисия в РЗОК. Около 100 са хората, ползващи тази терапия. 
 
От 1 юли и хората с бъбречна, сърдечна или чернодробна трансплантация ще получават поддържащото си лечение по улеснена процедура. Режимът на отпускане на лекарствата се променя, като те ще се изписват с протокол IC, вместо досегашната практика с IA. 
 
Досега протоколите за продължаване на терапията, когато не се налага промяна на лекарствения продукт или дозата, се заверяваха единствено в НЗОК. От началото на този месец те ще се заверяват в Районните здравноосигурителни каси (РЗОК), без да е необходимо да се разглеждат и утвърждават от комисия в НЗОК. С тази промяна се скъсява едномесечният срок за разглеждане и утвърждаване на протоколите. 
 
В НЗОК ще се разглеждат документите само на пациенти, които започват лечение за първи път, както и при смяна на терапията с друг медикамент или при промяна на определената доза. 
 
Здравната каса заплаща за поддържащото лечение на трансплантирани от март миналата година. Към днешна дата се осигуряват медикаменти на над 430 души с бъбречна, сърдечна или чернодробна трансплантация. 
 
На интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства“, линк „За договорните партньори на НЗОК“ – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ“, са публикувани изменените и допълнени изисквания, по които ще се отпускат лекарствата.