За улеснен режим при изписването на биологични лекарства с отпадането на множество документи и времеви ограничения се договориха пациентски организации и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С Решение на Надзорния съвет на Касата бе променен режимът за изписване на биологични лекарствени продукти за пациенти над 18-годишна възраст от протокол ІА на протокол ІС. Това означава, че отпада необходимостта протоколите да бъдат разглеждани от комисия в Централното управление на НЗОК при всяко продължение на 6 месеца, ако не се налага смяна на лекарствената терапия. Същото важи и за лечение на пациенти под 18-годишна възраст с тежка активна болест на Крон и Улцерозен колит, както и на активен ювенилен артрит.


С промяната на режима на протоколите от IA на  IC при изписване на биологичните лекарствени продукти за лечение на пациенти с ревматологични заболявания отпадна и необходимостта от множество документи, които се предоставят в районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Пациентите вече няма да е необходимо да предоставят документи при започване на лечение, при първо продължение, при промяна в дозовия режим и при смяна на терапията. При продължаване на същата терапия - трети и пореден протокол, заверката ще се осъществява в РЗОК, като пациентът ще предоставя единствено два документа - оригинал на нов „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ и предходен протокол.


След експертната среща с Касата представителите на пациентските организации на ревматологично болните са удовлетворени от гласуваните промени за облекчаване на режима за предписване на терапия с биологични лекарствени продукти. Puls.bg припомня, че решението е важно защото през май НЗОК прие новите правила за издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози и за лечението, на които се изисква експертиза. Тогава пациентските организации изразиха несъгласието си с промените, тъй като те ограничават достъпа до лечение на почти 7000 души. Основният проблем бе, че само една комисия ще може да се произнася за започване на лечение с биологични медикаменти.