Министерството на здравеопазването ще обсъди възможните изменения в Закона за убежището и бежанците, в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, за да могат всички украински граждани със статут на временна закрила, лицата с двойно гражданство и българските граждани, които пристигат от Украйна, да получават медицинска помощ в обема и качеството, гарантирани на българските граждани.

 

Предложенията за законодателни промени са обсъдени на среща между здравния министър проф. Асена Сербезова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК и началник на кабинета на здравния министър доц. Васил Пандов и председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание доц. Антон Тонев.


 

Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е създало организация за оказване на медицинска помощ при спешни състояния на всички лица, пристигащи от Украйна. Спешната медицинска дейност се извършва от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения на лечебните заведения, финансирани от държавния бюджет.

 

От извънредната неформална видеосреща на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, на която присъства и проф. Сербезова, стана ясно, че Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз остава основният канал за отговор на исканията за медицински грижи на всички лица, пристигащи от Украйна в България. Вследствие на Covid кризата България е изчерпала възможностите на здравната си система и здравния си бюджет. 

 

„За да можем да бъдем максимално полезни и ефективни, от съществено значение е държавите членки да получават ясна и структурирана информация за възраст, вида на заболяванията или нараняванията, вид на необходимата медицинска помощ – специализирана или високоспециализирана.

 

Това ще даде възможност за навременна и точна оценка от компетентните здравни органи относно възможността да приемат пациенти и да отговарят адекватно на техните нужди.“ Това се посочва още в позицията на България във връзка с оказването на медицинска помощ на бежанците от Украйна.

Проф. Сербезова заяви, че оценката за разпределението на пациентите е сложна и се основава на редица фактори като местоположение, специфика на лечебните заведения, наличен кадрови ресурс и т.н. В този смисъл прецизна оценка най-ефективно биха могли да извършват отделните държави членки. 

 

България е отворена за украинските граждани, които търсят спасение от войната и оказва максимална подкрепа за нуждаещите се. Имаме ясна национална уредба, като създадената координация в рамките на правителството гарантира нейното прилагане.“ Това посочи в изказването си българският министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова.