Решенията на трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК) и националните експертни лекарски комисии (НЕЛК), чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат да са валидни три месеца след своето изтичане.

 

Извънредна епидемична обстановка в страната към момента е обявена до 30 ноември. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната обстановка, автоматично се удължава до края на месец февруари.


 

Промените са посочени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

 

От здравното министерство посочват, че по този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК. По-рано през седмицата стана ясно, че помощите за хора с увреждания ще се отпускат без индивидуална оценка от догодина.

 

НОИ ще продължи да изплаща отпуснатите пенсии за инвалидност до края на февруари 2021 г. Ако за съответното лице е постъпило ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, което му дава право на пенсия за нов срок, НОИ следва да се съобрази с него.

 

Сроковете на издадените направления за предоставяне на лична помощ също ще бъдат удължени автоматично до края на февруари 2021 г. До същия срок ще бъдат удължени и договорите на личните асистенти.

 

Ако междувременно хората с трайни увреждания са преосвидетелствани и им е издадено ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо да подадат нови заявления-декларации за осигуряване на правата им.

 

Родителите на деца с увреждания ще продължат да получават месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца до 28 февруари 2021 г. в случай, че ТЕЛК/НЕЛК решения на децата им са изтекли в периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и те не са преосвидетелствани  към 30.11.2020 г.

 

От здравното министерство напомнят, че ТЕЛК вече могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.

 

Заради извънредната епидемична обстановка министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание до всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват личното им явяване за преглед, когато това е приложимо.

 

На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

 

В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

 

По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.