Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително. Препоръката е на Националния оперативен щаб с цел ограничаване на разпространението на COVID-12 у нас.


„Допуска се в големите търговски центрове (моловете в страната) да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в това число дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания“, е записано в заповедта на здравното министерство.


Припомняме, че по-строгите мерки бяха въведени от правителството със срок до 29 март 2020 г. Те наложиха затварянето на детските ясли и детските градини, преустановяване на учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. Въвеждане на дистанционна форма на обучение.


 

Преустановени са всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.


Забранени са и посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. В страната не се провеждат масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).


Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, вече са въвели дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите са длъжни да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.


Остава забраната за посещение на паркове и детски площадки, както и ограничението хора под 60 г. да пазаруват в хранителни магазини, аптеки и дрогерии в интервала между 8.30 – 10.30 часа.