Лекари до 35-годишна възраст учредиха Сдружение на младите лекари към Столична лекарска колегия на Български лекарски съюз.

 

Чрез новото сдружение младите лекари ще могат да се включат по-активно в ръководните органи на Софийската колегия на БЛС и да отстояват своите права.


 

По данни на Сдружението около една четвърт от лекарите в София са на възраст под 25 години към момента.

 

„Новото сдружение отстоява правата на младите лекари на територията на Столична лекарска колегия. То обединява активни, амбициозни млади лекари от лечебни заведения в София“, посочи д-р Калоян Чилингиров от Сдружението на младите лекари.

 

Сред първите значими въпроси, с които Сдружението ще се заеме, са следдипломното обучение и възможностите за специализация.

 

Финансирането на младите лекари и възможностите за продължаващо медицинско обучение в чужбина са друг приоритет на организацията.

 

„Обединявайки се под една чиста идея за по-добро бъдеще ние правим огромна крачка напред в това да осигурим европейски условия на труд и обучение за младите лекари. В София има над 2600 млади лекари под 35 години от общо 10 280 лекари регистрирани към СЛК, което безпорно ни прави значими за системата на здравеопазване“, споделя председателят на новото сдружение д-р Диян Ганев.

 

За да могат младите лекари да имат равен и своевременен достъп до придобиване на квалификация, Сдружението ще разчита на сегадействащия Фонд за млади лекари на Софийска лекарска колегия.

 

„За да се развива един млад лекар е необходимо да има равен старт в системата, да надгражда себе си ежедневно и да има сигурност при развитието си. По този начин инвестирайки в бъдещето ни, постигаме световното ниво, което целим“, посочват от новото лекарско сдружение.

 

Младите лекари до 35 години могат да се включат в дейността на Сдружението чрез имейл на mladite.lekari.sofia@gmail.com или на Facebook страницата – Сдружение на младите лекари - Столична лекарска колегия на БЛС.

 

Структурата на Сдружението:

 

Изпълнителен съвет - Сдружение на младите лекари - СЛК;

Председател: д-р Диян Пенчев Ганев;

Секретар: д-р Галя Велкова Томова, УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“;

Заместник- председател и ръководител проектна дейност и иновации: д-р Ивайло Атанасов Богомилов, ВМА-София;

Връзки с обществеността и набиране на средства: д-р Калоян Йорданов Чилингиров, УМБАЛСМ „Пирогов.

 

Комисии:

 

Председател комисия следдипломно обучение и научна дейност д-р Теа Димитрова Александрова- Илиева, УМБАЛСМ „Пирогов“

Председател комисия продължаващо медицинско образувание- – д-р Явор Сашов Асьов, УМБАЛ „ Александровска“

Председател комисия социална дейност и условия на труд – д-р Десимира Сотирова Миронова, УМБАЛ „Света Анна“- София