Имунизираните срещу COVID-19 учители и другият педагогически и непедагогически персонал на образователните инстутуции ще получават два дни допълнителен отпуск, които ще могат да бъдат използвани по желание наведнъж или на два пъти след първата и втората доза ваксина.

 

Тази мярка е част от кампанията на Министерството на образованието (МОН) за стимулиране на повече учители да се ваксинират.


 

Междувременно първите десет образователни институции у нас получиха свидетелство от МОН за достигнати поне 70% ваксинирани учители и непедагогически персонал. Те са били отличени за отговорно отношение към опазване на живота и здравето, съобщават от МОН.

 

Всички работещи са ваксинирани в центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в градовете Ямбол и в Кубрат. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в ловешкото село Бежаново процентът на ваксинираните е 95, а в детска градина "Пролет" в русенското село Малко Враново - 90.

 

Останалите шест образователни институции са достигнали между 70% и 80% имунизирани. Това са ОУ "Реджеб Кюпчю" в село Топчийско, ОУ "Свети княз Борис I" и ОУ "Христо Ботев" в Бургас, ОУ "Васил Левски" в село Сушево, ОУ "Васил Левски" в село Тодорово в Разградско и Центърът за подкрепа на личностното развитие в Разград.

 

Двата дни допълнителен платен отпуск след ваксиниране са записани в анекс към действащия Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. Първоначално против него са гласували Съюзът на работодателите в системата на народната просвета и Българската асоциация на частните училища, а от Независимият учителски синдикат са се въздържали. Впоследствие анексът е бил подписан от всички социални партньори, включително от тези, които първоначално не подкрепиха идеята.

 

Делът на ваксинираните учители у нас остава нисък, а част от проучванията сочат, че училищата не са сред основните източници на предаване на инфекции, а децата е по-вероятно да се заразят от възрастен, отколкото от връстник.

 

Националният план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 разписва, че училищата, детските градини и висшите учебни заведения ще бъдат затваряни при ниво 4 на пандемичен риск, когато заболяемостта е над 500 души на 100 000 население, а хората с COVID, лекуващи се в болница, надхвърлят 9000.

 

В този случай детските градини ще могат да работят само при условие 100% от персонала да притежава сертификат за ваксинация или преболедуване, и за деца, чийто семейства също притежават такива сертификати.

 

При най-високо ниво на пандемичен риск учебният процес в училища и вузовете ще се провежда само в електронна среда, с изключение на медицинските училища.