Учители и училищни психолози споделят, че все повече се натъкват на цели паралелки, в които има чести конфликти и прояви на тормоз.

 

Темата за агресията сред подрастващите е особено актуална в българската действителност през последното десетилетие. Изследване на УНИЦЕФ очерта наскоро тревожната картина на проблема с насилието над деца у нас. От него стана ясно, че почти всяко второ дете е преживяло насилие, а училището е мястото, където това се случва най-често.


 

За да разполагат с по-ефективни инструменти за справяне с този проблем, училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна са преминали през обучение за съвременни методи за преодоляване на агресията в училище.

 

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е бил домакин на обучението.

 

Скорошно проучване сред ученици и учители, проведено от учени от Департамент „Психология“ на БАН, е показало, че най-често срещаните проблемни поведения в училище са проявите на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители, бягството от час, употреба на алкохол, тютюнопушене, лъжи за лична облага и срещи с приятели, които родителите не одобряват.

 

Освен това, половината от изследваните учители са споделили, че се срещат не само с единични случаи на ученици, трудно податливи на социален контрол и въздействие, но и с цели паралелки, в които се наблюдават чести конфликти между ученици, между учители и ученици, прояви на групов тормоз и агресия, както и нарушаване на дисциплината и училищния ред.

 

В рамките на обучението психолози и педагогически съветници са влезли в ролеви игри, предназначени за учениците, за да усетят въздействието им върху емоциите, мислите и поведението им, да ги споделят и обсъдят с останалите участници в обучението.

 

Упражненията и игрите, включени в обучението, са обособени в два модула (тренинги) – за превенция и за интервенция на агресията и насилието в училище. Създадени са и три отделни модула по възраст – за ученици от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас.

 

 „Досега училищните психолози и педагогическите съветници не са имали систематизирана, структурирана и научно обоснована програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище, като са разчитали предимно на своя индивидуален опит и познания. Този обучителен модул и помагалото, издадено чрез проект, финансиран от МОН, са надежден отговор на очакванията на българските училищни психолози“, посочва д-р Екатерина Димитрова, водещ лектор на семинарите от Департамент „Психология“ на БАН.

 

Сред лекторите са били още доц. Диана Бакалова – Департамент „Психология“, БАН, и Мариана Иванова – психолог към Институт по Психология, МВР. До този момент по Програмата са обучени над 200 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.