С началото на новата учебна година вълна от въпроси и силни притеснения заля родителите на деца, посещаващи детски и учебни заведения, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка. От Министерството на здравеопазването публикуваха информация, с която да отговорят на най-често задаваните въпроси относно начина, по който ще се процедира при наличието на доказан случай на коронавирус в детска градина или училище.

 

Когато в семейството има дете с доказан COVID-19 под задължителна 14-дневна карантина се поставят всички лица от семейството/домакинството. Това означава, че двамата родители имат право на болничен лист, стига да са здравноосигурени. Не е нужно родителите да уведомяват регионалната здравна инспекция, но следва да информират заведението, посещавано от детето, за отсъствието му и причината за това.


 

Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.

 

Когато в детската градина/училището на детето има положително за COVID-19 дете не е нужно родителите да изследват своето. То подлежи на задължителна карантина за 14 дни, само ако е било в една група/паралелка с положително дете, или е прекарало повече от 15 минути в общи занимания със заболяло дете от друга група/паралелка.

 

Разходите за изследванията с PCR тест на деца и учители се покриват от държавния бюджет.

 

При положителен случай сред персонал в детска градина/училище се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция, за да се определят контактните лица (деца и персонал), които се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция. Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.

 

В случай, че някой от родителите e бил контактно лице с болен от коронавирус на работното си място, следва да бъде поставен под 14-дневна карантина. Децата в семейството обаче не подлежат на карантиниране в този случай и преценката дали родителите да уведомят заведението, посещавано от детето, е оставена на тях самите.

 

Родителите могат да продължат да ходят на работа, в случай, че дете от семейството е поставено под карантина, но няма доказан коронавирус. При желание да останат с него вкъщи имат право на болничен лист. Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, включително и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Родителите трябва да уведомят личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточнят получаването на болничния лист.

 

Всяко дете, се поставя под карантина с предписание на регионалната здравна инспекция, което се връчва на родител или настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда данните за карантинираните лица в Информационната система за борба с COVID-19, след което общопрактикуващите лекари получават автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа.

 

Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което детето, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.

 

Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, може да даде на родителите информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

 

Ако в хода на 14-дневната карантина се появят клинични оплаквания за COVID-19, родителите трябва да се свържат с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране. Ако детето е поставено под карантина като контактно на болен учител, останалите членове на семейството не подлежат на карантиниране. Лицата (деца и персонал), които не са под карантина, продължават своите посещения/работа в детската градина/училище.

 

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.