Близо 10 % от пациентите преживели сърдечен арест (спиране на сърдечна дейност) съобщават за някаква форма на съзнание, демонстрирано от ясни добре структурирани мисловни процеси, както и твърдения за преживени събития. Някои от тези признаци са съвместими с добилото популярност понятие преживяване на прага на смъртта (near death experience), за което традиционно се смята, че се случва в отговор на процеси като хипоксия (недостиг на въздух) или като отговор на възприемана заплаха от смъртта.


През месец март УМБАЛ „Св. Анна“ се включи в мащабно клинично проучване -  AWARE II (Мултицентрово изследване на връзката между качеството на мозъчната ресусцитация, съзнание, неврологични, функционални и когнитивни резултати след асистолия). Проучването обхваща над 20 от най-големите университетски центрове в САЩ и Великобритания, като УМБАЛ „Св. Анна“ е единствената поканена за участие от Централна и  Източна Европа. Главен изследовател е д-р Сам Парния от университета „Стони брук“ в Ню Йорк, водещ специалист и експерт в тази област с десетки публикации в световни научни издания.


Участниците в клиничното проучването коментират, че резултатите от него могат да допринесат за ефективността на лечението на тежки мозъчни увреждания. Изследването трябва да подобри качеството и алгоритъма на водене на реанимационни действия, както в болничната, така и е извънболничната помощ. Ще допринесе за по-доброто разбиране и лечение на критичните състояния, и не на последно място може би ще отвори вратичка за отговора на въпроса – какво се случва с нас след смъртта?„Въпреки, че УМБАЛ „Св. Анна“ – София не може да се мери с огромните бюджети на големите американски и английски болници, се оказва, че по отношение на ефективността на своите действия, нашите лекари са на изключително високо ниво“, съобщават от лечебното заведение.