Вместо да предприеме действия за спиране на търговете за лекарства за домашно лечение и всички да бъдат прехвърлени за реимбурсиране към НЗОК, Министерство на здравеопазването се готви да проведе не един, а цели 22 търга през 2011 година, информира Центърът за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Според организацията, последиците от това решение поставят под голям въпрос адекватното лечение на хиляди болни с онкологични заболявания и такива на диализно лечение. Отказът на здравното ведомство да се съобрази с мнението на специалистите и експертите и очакваните тежки сътресения, ще постави на дневен ред въпроса за това компетентно ли е сегашното ръководство на министерството да продължи да заема тези отговорни длъжности, смятат оттам.

Още през месец септември 2010 г. ЦЗПЗ внесе официално Предложение до Министерство на здравеопазването, как най-добре да се организира снабдяването с лекарства, както и възможности да се спре порочната практика на провеждане на търговете за медикаменти.     

Предложенията на пациентската организация относно преминаването на реимбурсиране на лекарства от здравното министерство в Националната здравноосигурителна каса са следните:

„Подкрепяме усилията на Правителството за това всички лекарства за домашно лечение да се доплащат напълно или частично от НЗОК.
Предлагаме при подготовката на необходимите нормативни и организационни мероприятия да бъдат взети предвид следните много важни за пациентите принципи:

1. Лекарствата да са достъпни за пациентите във всички аптеки, които имат договор с НЗОК.

2. Лекарствата, които до сега се намираха в Списък Б на Наредба 34:
- да се предписват от лекуващия лекар-специалист по онкология, хематология и/или химиотерапия,  
- за всеки изписан продукт да се съставя Протокол от Комисия от трима лекари,
- да се създадат такива комисии във всички онкологични диспансери и лечебни заведения, в които има разкрити клиники или отделения по онкология, онкохематолиоги и/или химиотерапия(съответно клиники и отделения, които наблюдават болни с трансплантирани тъкани и органи),
- протоколите на комисиите да се утвърждават от комисия в ЦУ на НЗОК, по предварително определени и достъпни критерии,
- срокът за отпускане на лекарствата да не бъде по-дълъг от един месец,
- лекарствата да се отпускат за срок от 6 месеца, с една рецепта с необходимия брой отрязъци.

3. Лекарствата, които сега се намират в Списък А на Наредба 34:
- да се предписват от лекуващия лекар - специалист по онкология, хематология и/или химиотерапия,  
- да се одобряват от комисия от трима лекари в онкологични диспансери и лечебни заведения, в които има разкрити клиники или отделения по онкология,
- лекарствата да се отпускат за целия срок на лечение, но не повече от една година,
- лекарствата да се отпускат с една рецепта с необходимия брой отрязъци за съответния  месец.

4. Обезболяващите лекарства (наркотични аналгетици) да се отпускат по общият ред, като в списъците се добавят съответните диагнози по МКБ.

5. Да се предвиди възможност лекуващият лекар съвместно с пациента, да избере с кое от всички лекарства в една терапевтична група да се лекува.

6. Да се предвиди възможност за диспансерно наблюдение и изследвания на пациентите три пъти в годината."

Центърът за защита правата в здравеопазването предлагат лекарствата за онкоболни, които се прилагат като инфузии също да бъдат прехвърлени за финансиране от здравната каса по модела на Високоспециализираните медицински дейности (ВСМД), като лекарствените продукти се заплащат отделно при изпълнение на рецептата. Инфузионните разтвори, които имат специален режим на съхранение да се доставят на болничните аптеки, разкрити в диспансерите и болниците с клиники и отделения по онкология. Останалите инфузионни разтвори да се доставят в болнични аптеки и аптеките, които имат договор с НЗОК.