Министерство на здравеопазването ще осигури допълнителна сграда на Центъра за психично здраве в София, който към момента се помещава в сгради, строени преди повече от 70 години.

 

Новият имот, на който Центъра по психично здраве ще стане собственик, се намира ул. „Владайска река“ №25 и е държавна собственост.


 

Здравното министерство ще отпусне средства за проектиране, ремонт и реконструкция на сградата. По първоначална оценка на експертите в здравното министерство стойността на инвестиционния проект ще е близо 3 млн. лева.

 

Целта на инвестицията е да бъдат осигурени всички най-нови стандарти в лечението на пациентите в психиатричната болница и да се създадат благоприятни условия за работещите и пациентите.

 

Здравното министерство има за цел да гарантира ускорено проектиране, обявяване на обществена поръчка и сключване на договор с изпълнител от страна на лечебното заведение,  като по-голямата част от дейностите по обновление трябва да приключат до края на 2021 г.

 

В Центъра по психично здраве – София се извършват:

 

  • Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
  • Периодично наблюдение и консултация на лица с психични разстройство;
  • Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
  • Психиатрична и психологична експертна дейност;
  • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
  • Информиране на на обществеността по проблемите на психичното здраве;
  • Научноизследователска дейност в областта на психиатрията.

Центърът в момента се помещава в сгради от павилионен тип, строени преди средата на миналия век, на които са извършвани минимални ремонтни дейности по сградните инсталации, което поражда и спешната необходимост от подобряване на материалната база.