Доц. Д-р Жени Стайкова е новият директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

 

Тя ще заеме поста на досегащния началник д-р Християн Грива. През ноември миналата година започна конкурс за избора на наследник, но след първия тур от изпитите, той бе прекратен от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева.


 

Тогава Стайкова водеше по резултати пред всички останали кандидати, сред които тогавашния шеф Грива и проф. Петко Салчев, директор на дирекция "Класификационни системи" в структурата.

 

Доц. д-р Жени Стайкова е завършила висшето си образование в Държавната медицинска академия “И.И.Мечников” в Санкт-Петербург, след което специализира в Московския научно-изследователски институт по хигиена “Ф.Ф. Ерисман”.

NEWS_MORE_BOX

 

По-късно тя придобива и втора специалност по социална медицина във Висшия медицински институт – Пловдив.

Доц. Стайкова има три магистърски степени – по медицина, по обществено здраве и здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София и публична администрация от Софийския универститет “Св. Климент Охридски”.

Тя е член на български и международни научни организации, сред които Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт и Съюза на учените в България.

 

Съучредител е и на Българското дружество по превантивна медицина.

 

Има множество участия в престижни международни и национални научни форуми в областта на общественото здраве. Доц. Стайкова има над 70 публикации, в това число книги, съавторство в учебници и учебни помагала.


Наред с работата си в държавни институции, доц. Стайкова работи активно и в неправителствения сектор като координатор и ръководител на 5 европейски програми в сферата на общественото здраве.