Първият в Източна България център по транслационна медицина и клетъчна терапия беше открит във Варна. Центърът е част от програмата на Варненския медицински университет, с която се цели пациентите от тази част на България да имат достъп до модерно здравеопазване. Новото здравно заведение включва услуги, за които се налага на местните да пътуват извън страната.

Центърът за транслационна медицина във Варна използва иновативни  диагностични методи и методи за проследяване на онкохематологични заболявания, с което прави сериозна стъпка към поставянето на персонализираната медицина у нас.


Ректорът на университета, проф. д-р Красимир Иванов приветства гостите и приятелите на МУ – Варна, сред които бяха Н.П. посланика на Израел в България Шаул Камиса Раз,

Оборудването на центъра възлиза на 2 032 185,60 лв., които са получени след спечелен конкурс за проект по Оперативна програма „Конкурентоспособност" по проект през 2013 г. Помещава се на втория етаж в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна в 6 основни зали.

Центърът разполага с 2 взаимно свързани лаборатории – научна и клинична, в които ще се извършват научни изследвания и клинична дейност върху автоложен материал от стволови клетки по трансплантации.

В залата за афереза се извличат и отделят стволовите клетки от пациента. Процедурата трае около 4 часа, като пациентът предварително е подготвен за нея в Клиниката по хематология.

NEWS_MORE_BOXИма отделно помещение за замразяване на ценните клетки в т. н. ламинарни боксове, които осигуряват стерилна среда. От там стволовите клетки се съхраняват в среда на течен азот при температура –190 °C за продължително време.Предвидени са 3 зали за аналитичната и научна дейност, като тук превес има дейността по култивиране на клетките – клетъчни култури.

Чрез предвидената апаратура за полимеразна верижна реакция се провеждат изследвания за качествен и количествен анализ на нуклеиновите киселини (ДНК и РНК). Анализът се извършва на апаратите в двете апаратни зали, които са оборудвани с: проточен цитометър, в който клетките минават една по една, облъчват се от лазер и се анализират, секвенатор за извличане на ДНК информация от клетките, специализиран проточен цитометър за изследване на нуклеинови киселини и белтъци и др.

В центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия във Варна ще се извършват автоложни трансплантации на стволови клетки. Чрез този метод се лекуват предимно онкохематологични заболявания като множествен миелом, болест на Хочкин, нехочкинови лимфоми, но ще могат да се лекуват също и други видове ракови заболявания в онкологията, ни информират от центъра.