Цените на клиничните пътеки се увеличават с 8%, а на медико-диагностичните дейности – с 18%. Това каза министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев след подписването на анекса към Националния рамков договор (НРД) в централното управление на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

„Със задна дата, считано от 1 септември, клиничните пътеки се увеличават с 8%, като решението е устойчиво, т. е. остава и за следващата година“, посочи той. Преди време бе направено увеличение на клиничните пътеки със средно 25%. Това означава, че реално увеличението за следващата година ще бъде 33%. По отношение на медико-диагностичните дейности – увеличението е с 18%.


 

„Министерството на здравеопазването, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз (БЛС) постигнаха съгласие и беше подписан анексът към Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022“, обясни д-р Меджидиев.

 

Така средствата за здравеопазване за 2022 г. ще могат да бъдат разпределени по най-прозрачния начин и лечебните заведения да получат съответните плащания. Анексът определя начина на разпределение на остатъчните средства и на излишъците, като за целта е приета методика, предложена от БЛС, за разпределението на икономиите в края на годината. Отразени са и съответните корекции в клинични пътеки, уточни д-р Меджидиев.

 

„Днес, благодарение на министър Меджидиев, направихме така, че успешно да приключим финансовата година в частта ѝ, свързана с бюджета на НЗОК. Лечебните заведения ще получат средствата, които им се полагат, до края на годината“, коментира председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров. При приемането на бюджета за следващата година предстоят и разговорите за Националния рамков договор за медицински дейности, който ще важи за следващия тригодишен период. В анекса, подписан днес, е заложено, че новите цени, които ще се договорят за медицинска помощ в рамките на бюджета, който предстои да бъде приет, ще влязат в сила със задна дата от 1 януари, обясни още д-р Маджаров.

 

Подписването на анекса към НРД се случи след като Българският лекарски съюз настоя за оставките на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев и председателя на Надзорния ѝ съвет д-р Александър Златанов. Лекарското съсловие се отказва от преговорите с настоящите ръководства.