С 8,6% е намалял броят на трудови злополуки у нас през миналата година.

 

Това показват данните от оперативната информация на Националния осигурителен институт за трудовия травматизъм в България през 2013 г.


 

През изминалите 12 месеца при изпълнение на трудовите си задължения са пострадали 2 768 работници и служители, докато през 2012 г. броят им е бил 3 027 или с 259 по-малко инциденти от подобен характер

 

От общия брой трудови злополуки 2 264 или 82% са станали на работното място, а 504 или 18 на сто - по време на отиване или връщане от работа.

 

В сравнение с предходната година първите са намалени с 120, а вторите – с 139. Близо четвърт от нещастните случаи са в промишления сектор. Голям е и броят на пострадалите от сферата на транспорта и строителната дейност.

 

Статистическите данни показват, че при трудова злополука на работното място са пострадали 1 625 мъже и 639 жени. За 2013 г. са регистрирани общо 92 смъртни случая, както и 12 злополуки, довели до инвалидност.

 

Загубените календарни дни са общо 154 846. Това е с 2,4 на сто по-малко от регистрираните година по-рано.