Здравното министерство търси „Посланици на здравето“ в цялата страна. Ведомството е организатор на национален ученически конкурс, който е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.


Националното състезание започва на 22 октомври 2018 г. и ще продължи до 10 май 2019 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. 


„Посланици на здравето“ ще протече в две фази - в рамките на първата (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти по темата за  превенцията на хроничните незаразни болести – „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса.Експертна комисия с участието на представители на министерството и всички партньори в кампанията ще извършат класирането на участниците до 25 май 2019 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през юни 2019 г. Новото в регламента на конкурса тази година е, че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. 


Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ). Пълните условия за участие са качени в страниците на организаторите.