Тромбоципенията ще бъде включена в списъка на честите нежелани реакции от ваксината на AstraZeneca срещу Ковид-19.

 

Това става ясно от пряко съобщение от фармацевтичната компания до медицинските специалисти, публикувано от Български лекарски съюз.


 

В него AstraZeneca приканва лекарите да следят с повишено внимание за признаци на тромбоемболия и/или тромбоцитопения след ваксиниране.

 

Тромбоцитопенията е състояние, характеризиращо се с намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта.

 

Съобщението на AstraZeneca е било съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (EАЛ) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) в България.

 

Докато проучванията на ваксината продължават, ЕАЛ препоръчва листовката ѝ да се актуализира, за да отрази настоящата информация за нейната безопасност.

 

За тази цел тромбоцитопенията ще влезе като честа нежелана реакция, а тромбозата в комбинация с тромбоцитопения ще се включи в много редките странични ефекти.

 

От медицинските специалисти се изисква да съобщават в ИАЛ всяка нежелана реакция след поставяне на ваксината. По този начин ще продължи наблюдението на съотношението между ползата и риска за лекарствения продукт.

 

AstraZeneca посочва, че появата на тромбози след ваксиниране е много рядка, но все пак надвишава очакваната честота в общата популация.

 

Някои от случаите протичат по-тежко и се изявяват във венозна тромбоза, включително с необичайна локализация, като церебрална венозна синусова тромбоза, тромбоза на спланхникова вена, както и артериална тромбоза, съпътствана от тромбоцитопения.

 

Повечето от тези случаи са възникнали в рамките на първите четиринадесет дни след ваксинацията при жени под 60-годишна възраст.

 

Някои от тях имат летален изход. 

 

Съобщените досега случаи са възникнали след приложение на първа доза. Опитът за експозиция след втора доза е все още ограничен.

 

Експертният преглед на ЕАЛ на случаите на тромбози и тромбоцитопения след ваксиниране сочи, че най-вероятната хипотеза е нарушение, подобно на атипична хепарининдуцирана тромбоцитопения (aHIT).

 

Счита се, че синдромът, който наподобява aHIT, вероятно засяга сериозно автоантитяло срещу PF4, което проявява висок свързващ афинитет. Антитялото може да промени структурата на PF4, подобно на наблюдаваното при aHIT.

 

Отбелязва се, че високите титри на анти-PF4 антитела са наблюдавани при всички пациенти, чийто биоматериал е анализиран, което допълва хипотезата.

 

Ще се извършат допълнителни проучвания, за да се установи точния патофизиологичен механизъм, по който възникват тези тромботични събития, и да се определи точната тежест на риска. На този етап не са идентифицирани специфични рискови фактори.