Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова  обсъди проблемите на здравеопазването и здравната реформа у нас на среща с постоянния представител на Световната банка, г-н Флориан Фихтел. Според световната институция забавянето на реформите в здравеопазването ни е довело до изоставането на българското здраве спрямо други страни, което според г-н Фихтел налага наваксване. Според него важен фактор за успеха на здравните реформите е гражданите да бъдат информирани за всички предстоящи стъпки с цел получаване на обществената подкрепа на промените.


Според министър Борисова след изготвянето на актуалната здравна карта точно ще могат да се установят  наличните възможности на лечебни заведения у нас, въз основа на което ще се създаде болнична структура, отговаряща на реалните потребности на населението по региони.


Болниците ще се разелят на 3 нива на компетентност според наличието им на апаратура и специалисти. Според проф. Борисова една от мерките на реформата е да се издигне професионализма на лекарите като се подобри системата на обучение и специализация. В доболничната помощ ще бъдат стимулирани груповите практики, за да се повиши качеството на медицинската помощ и те да станат допълнителен механизъм за специализация на младите лекари. 


Приоритет на здравното министерство ще бъде засилването на профилактиката и осигуряването на адекватно и модерно лечение за намаляване броя на заболяванията, водещи най-често до фатален изход, сърдечно съдови, онкологични и други.