В Клиниката по Лъчелечение на пловдивската УМБАЛ „Св. Георги“ заработи нов линеен ускорител, лечението с който е напълно безплатно с направление от личния лекар.

 

Началникът на лечебното звено д-р Мария Влайкова обясни, че високотехнологичният модел „Electa Infinity“ е доставен заедно с нова дозиметрична апаратура.


 

Клиниката по лъчелечение разполага с три линейни ускорителя, един от които е т. нар. Кибернож, който се използва вече пета година, разказва д-р Влайкова.

 

Новият линеен ускорител дава възможност да се извършват интензивно модулирано и обемно модулирано лъчелечение. Чрез него пациентите получават много по-висока и прецизирана доза в облъчваните органи, при по-добро запазване на критичните структури.

 

Лечебното звено ще започне работа и по нови клинични пътеки – 251.1 и 251.2.

 

С новия линеен ускорител може да се провежда също и радиохирургия на туморите в почти всички органи. Това се прави независимо от радиохирургията, извършвана с другия апарат от най-висок клас – Кибернож, уточняват от Клиниката по лъчелечение.

 

С линейния ускорител клиниката ще може да обхваща по-голям брой пациенти. На ден средно около 100-120 човека получават лъчетерапевтични процедури. Броят на пациентите за година е 1500-1700.

 

„Клиниката по лъчелечение осигурява най-краткия срок за включване в график за лечение – няма листа на чакащи пациенти. Не сме преустановявали дейност заради пандемията от Ковид-19, работи се в пълен обем“, уточни д-р Влайкова.

 

Статистиката на лечебното звено отчита увеличаване на пациентите, които се подлагат на радиохирургия с Кибернож. Доскоро съществуваше ограничение за максимален брой от 5 пациенти на месец, което вече е премахнато от НЗОК.

 

„Ние сме клиника, която разполага и със сектор за метаболитна брахитерапия на пациенти, получаващи радиоактивен йод 131, за лечение на карцином на щитовидната жлеза“, посочва още д-р Влайкова.

 

Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ провежда лъчехимиолечението в комбинация с прием на съвременни антитуморни лекарства, включително интравенозни апликации на цитостатици, таргетни медикаменти и имунотерапия.

 

То се прилага при пациенти с тумори на глава и шия, както и при карцином на ректума и шийката на матката, обяснява д-р Влайкова.

 

Ръководената от нея клиника е една от трите в България, в която се провежда лъчелечение на деца със злокачествени заболявания. Екипът работи в сътрудничество с Отделението по детска онкология и хематология към Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“.