В последните 10 години България запазва трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 38,5 на 100 000 население през 2008 г. до 18,3 на 100 000 души през 2018 г., показват предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” към Министерство на здравеопазването.


През 2018 г. общият брой на болните с туберкулоза е 1 358 души, спрямо 1 463 пациенти за 2017 г. ( през 2008 г. техният брой беше 3150 ).


От администрацията са изчислили, че точно със 7,3% са намалели болните от туберкулоза у нас през 2018 г. в сравнение с 2017 г. Над 78% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб, като над 59% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица.И през 2018 г. преобладават новооткрити случаи - 85 % от всички регистрирани, а останалите 15% да са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението). Запазва се тенденция броят на мъжете да е над два пъти по-голям от броя на жените. 


Най- засегнати възрастови групи са от 45-54 г. (21, 72%), над 65 г. (20,25%) и 55-64 г. (18,34%).


През 2018 г. се отбелязва значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 г. - 90 случая (6,6%), от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2017 г. са регистрирани 140 деца с туберкулоза. През последните години броят им е бил между 9% и 10%.


Независимо от намаляването на заболеваемостта, все още има региони, в които е над средната за страната (Видин – 51,8; Габрово – 42,6; Перник – 36,8; Сливен – 29,7; Враца – 29,6, София област – 29,4; Плевен – 25,8; Кюстендил – 23,9; Велико Търново – 23,4; Силистра – 22,6; Благоевград – 22,4).


По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти започнали лечение в 2016 г.


Tази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „Време е: за Свят без туберкулоза!”. По Програмите за превенция на туберкулоза на Министерство на здравеопазването работят 29 лечебни заведения, от тях 15 са МБАЛ, 14 са СБАЛПФЗ.


Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация, през последните 10 години у нас беше осигурено лечението на 289 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор, съобразен изцяло със световните стандарти на мерките за инфекциозен контрол на инфекцията. В края на 2016 г. е въведена и най-съвременната, бърза диагностика за туберкулоза чрез молекулярно- генетичен метод: GeneXpert MTB/RIF.
 
Туберкулозата в Европа и света
 

  • По експертна оценка на СЗО през 2017 г. над 10 милиона са случаите на туберкулоза в света, а смъртните случаи са 1,6 милиона.
  • През 2017 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 държави) са съобщени 275 000 случая на туберкулоза или разпространение 30 случая на 100 000 население и 77 000 случая на резистентна туберкулоза. За периода 2013-2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните нови случаи и рецидиви на туберкулоза от 32,9 до 25,9 на 100 000 население.
  • Най-голямо е разпространението в Киргизстан – 144 на 100 000 население, Молдова – 95, Грузия – 86, Таджикистан - 85 и Украйна - 84 на 100 000 население.
  • Случаите на туберкулоза в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са над 55 337 или разпространение 10,7 на 100 000 население, а случаите на мултирезистетна туберкулоза са 1 107. Възрастовата група от 25-44 г. е най- засегната. Най- голямо е разпространението на туберкулозата в Литва, Латвия, Естония, Румъния.
  • Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението.
  • В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.