В софийските райони с висока концентрация на автомобили, замърсяването на въздуха с азотен диоксид е над допустимите норми и създава реална заплаха за здравето на хората. В големите жилищни квартали и районите, които са далеч от натоварения автомобилен трафик, замърсяването е под допустимите норми.


Това показва проучване на доброволците от гражданската организация AirBG, които са измервали замърсяването с азотен диоксид в столицата през четирите летни месеца - от юни до края на септември. Проби са взети от 30 места, разположени край най-натоварените булеварди и кръстовища, и в по-големите жилищни райони. 


Резултатите по месеци показват, че през юни в 20 столични локации няма замърсяване, при две е на границата, а в седем случая нивата са по-високи от годишната норма. През юли данните са по-добри, но и трафикът е наполовина по-малък от обичайното. През следващия месец - август, отново в 20 от случаите въздухът е чист, а в девет - има превишение в нормите на азотен диоксид, като в два от случаите това превишение е два пъти над допустимото.Изследването е продължило до 26 септември, като в последните десет дни е констатирано, че в над 60 процента от пробите има превишение на годишните норми на азотен диоксид.


На пресконференция Стефан Димитров и Петър Киров от AirBG споделиха, че са работили съвместно с Дойче Умвелтхилфе, водеща организация за опазване на гражданите и околната среда в Германия, а пробите, събирани на всеки 30 дни, са изпращани за обработка в швейцарската лаборатория „Пасам“.


На финала Стефан Димитров призова хората, когато са в трафик и се налага да изчакват по-дълго, да изключват двигателя на автомобила, прозорците да са затворени, особено на натоварени улици и кръстовища. Той препоръча да се пътува в ненатоварените часови зони. А пешеходците - да избягват струпванията на автомобили, както и срещи в близост до улици и кръстовища с много коли. „Не се разхождайте и не спортувайте близо до автомобилния трафик, дори да сте в градина или парк“, допълни още Димитров.