Европейската комисия предложи от данък върху добавената стойност (ДДС) да бъдат освободени стоки и услуги от жизнена важност по време на криза, каквато е настоящята пандемия от Ковид-19.


Получатели на тези стоки и услуги могат да са болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия в държави членки или трети страни.

 


Целта е да се увеличи максимално ефикасността на средствата, използвани в обществен интерес при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. От Комисията посочват, че ДДС се е превърнал в тежест за ограничените бюджети по време на коронавирусната пандемия.

 

Ще бъдат укрепени и общоевропейските органи за управление на бедствия и кризи в обхвата на Европейския здравен съюз и Механизма за гражданска защита.

 

ЕК е предложила ДДС да отпадне за следните стоки и услуги:

  • Диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване;
  • Лични предпазни средства, като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция;
  • Палатки, походни легла, дрехи и храна;
  • Оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;
  • Антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод;
  • Кръвни продукти или антитела;
  • Устройства за измерване на йонизиращото лъчение;
  • Разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др.

 

Предложението за изменения в Директивата за ДДС ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Европейския съвет за приемане.

 

До 30 април държавите членки трябва да публикуват разпоредбите, необходими за да се съобразят с тази директива. Те ще се прилагат със задна дата от 1 януари 2021 г.

 

В началото на 2021 г. ЕК създаде Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който трябва да прилага бързо най-новите медицински и други мерки в случай на извънредна здравна ситуация.

 

През април 2020 г. ЕС постигна съгласие да премахне митата и ДДС за вноса на маски и други предпазни средства. Тези мерки остават в сила и се изготвят планове за разширяването им.

 

През декември 2020 г. страните от ЕС се споразумяха за временно освобождаване от ДДС за ваксините и комплектите за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани услуги. Членките на ЕС могат да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване.