Един от най-модерните и широко използвани медикаменти за лечение на остра лимфобластна левкемия вече е част от Позитивния лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Доскоро съвременното лечение с аспарагиназа не беше реимбурсирано от Касата и се изписваше с изключително усложнена процедура. 


Новината бе съобщена по време на срещата „Съвременни постижения в лечението на острата лимфобластна левкемия и възможности за бърз достъп на пациентите до животоспасяващо лечение“. В него участие взеха проф. д-р Добрин Константинов, главен координатор на Експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология, проф. д-р Жанет Грудева, главен координатор на Експертния съвет по клинична хематология, доц.д-р Бранимир Спасов,  председател на Българското медицинско сдружение по хематология и директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) и др.


Острата лимфобластна левкемия е най-честото онкологично заболяване във възрастта 0-14 години и съставлява 31,1% от всички онкологични заболявания в тази възрастова група. „Пикът на заболяването е между 1 и 9-годишна възраст (близо 8 случая на 100 000). Заболяването е равномерно разпределено между мъжки и женски пол“, обясни проф. д-р Добрин Константинов.По думите му честотата на заболеваемостта се е увеличила през последните 40 години, като във възрастта под 20 години, преобладава остра лимфобластна левкемия, а във възрастта 20-49 години - острата миелобластна левкемия. Той обясни, че за разлика от 70-те години на миналия век, когато 10-годишната преживяемост при диагнозата е била едва 5%, днес благодарение на съвременното лечение с аспарагиназа (ензим, получаван по биотехнологичен път от бактерии), в наши дни дългосрочната преживяемост без заболяване се постига при над 60% от пациентите.  


България е партньор на Европейската референтна мрежа за лечение на онкологичните заболявания в детската възраст (ERN PaedCan) от 2019 г. Целта на тази мрежа е да осигури възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онкологични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят. Стремежът е да се намалят  разликите в преживяемостта на децата с онкологични заболявания в различните страни членки и да се обединят най-добрите европейски специалисти при справяне със сложни или редки случаи на пациенти, които изискват високоспециализирани интервенции и концентрация на знания и ресурси. 


Експертите припомниха, че острата лимфобластна левкемия в миналото е била нелечима, но благодарение на напредъка на медицината в последните десетилетия над 80% от заболелите деца имат многогодишна трайна ремисия, равностойна на излекуване. Заболяването може да се приеме за модел за разработване на едни от най-успешните лечебни подходи при злокачествените заболявания у човека въобще. 


„Важно е да припомним, че ако преди 100 годиви наричахме онкохематологочните заболявания „болести на кръвта“ (с преживяемост 0%), то преди 80 г. се говореше само за левкемия или лимфом. Днес  обособяваме 40 типа левкемии и 60 вида лимфоми“, заяви проф. д-р Жанет Грудева. „Онкохематологичните заболявания са сред 10-те най-често срещани и при двата пола. Съотношението мъже/жени е около 1,25 към 1.  Средната възраст при диагностициринето им е около 64 г.“, каза още тя.


Доц. д-р Бранимир Спасов отбеляза значението на трансплантациите на хемопоетични стволови клетки. „Алогенната трансплантация, при която източник на стволови клетки е чужд донор, е доказан метод в хематологичната практика, който се използва за лечение на пациенти с остра лимфобластна левкемия над 18 г. Едно от предимствата на този тип трансплантация е, че имунните клетки на донора могат да се борят с раковите клетки“,   отбеляза той. 


В България костномозъчни трансплантации се извършват в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) София, УМБАЛ „Света Марина“  Варна “ и УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив.


„Всяка година в България между 150 и 200 деца на възраст от 0 до 18 години се разболяват от рак. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85%. Лечението е продължително и тежко, извършва се по утвърдени протоколи. Заради заболяването децата са принудени да сведат до минимум своите социални контакти. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване“, коментира Маргарита Борисова.