Първият в страната Контролно-комуникационен център за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър се открива във Враца. 

 

С персонални устройства ще се следи състоянието на 500 души от Видин, Монтана и Враца. Това са възрастни хора над 50 години с хронични заболявания и трайни увреждания.


 

Наблюдението на активността и състоянието им се извършва 24 часа 7 дни в седмицата от специално обучен екип от 5 души с медицинско образование.

 

Контролно-комуникационният център е част от интелигентна система за независим живот, базирана на използването на персонални електронни устройства от потребителите, които дават възможност за дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално време и сигнализиране при риск за здравето и безопасността на лицето в дома му.

 

На откриването на контролно-комуникационния център присъства заместник-генералният директор на Българския червен кръст д-р Надежда Тодоровска и кметът на Община Враца Калин Каменов.

 

Инициативите са по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

 

Предстои да се проведе кръгла маса на тема „Новите технологии в помощ на възрастните хора“. Целта е представяне на новите социално-здравни услуги, които се предоставят на територията на общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Белоградчик и Монтана. Опитът на Норвегия също е включен в дискусията.

 

Припомняме, че иновативните услуги телеасистенция и телекеър стартираха още през месец януари 2022 г. на територията на областите Враца, Видин и Монтана. 

 

Цел на проекта е в рамките на 4-годишния период, за който е предвиден, да бъдат създадени над 81 работни места и да бъдат обхванати над 700 нуждаещи се възрастни хора.

 

Идеята е да се разработят ефективни модели за социално включване на дълготрайно безработни лица чрез осигуряване на качествено професионално обучение и възможности за заетост в областта на интегрирани здравно-социални услуги в общността. 

 

Предстои да се създадат екипи от доброволци, които да подкрепят дейностите на Центровете „Домашни грижи“ и услугите телеасистенция/ телекеър.