Стартира конкурс за журналистически материали, посветени на темата „Скрининг за свят без хепатит C“. Инициативата е на пациентските организации „Хепасист“ и „ХепАктив“. Срокът за провеждането му тече от 13 юли и ще продължи до 20 ноеври тази година.
 
С конкурса организаторите целят да постигнат широко отразяване на един от най-съществените проблеми, свързани с хепатит С за България - липсата на скрининг.
 
За участие се приемат журналистически материали независимо от вида на медията – печатни, радио, телевизия и онлайн издания. Няма да бъдат пропуснати и фотографските материали и  кинодокументалистика. Допуска се да участват автори независимо дали работят на щат към дадена медия или са свободно практикуващи професията си. Няма ограничение за брой материали, поредиците също ще бъдат оценени.
 
Условие е материалите да са публикувани в периода 1 януари – 20 ноември 2017 г. 
 
Имената на победителите ще бъдат обявени в началото на месец декември 2017 г. по време на конференцията „Софийски хепатологични дни“, в рамките на която ще бъдат и връчени наградите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Предвидени са парични награди съответно за тримата най-високо оценени: от 1 500, 1000 и 500 лв. 
 
Членове на журито са д-р Станимир Хасърджиев, председател  на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“, Силвана Лесидренска, председател на Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“, проф. Крум Кацаров – гастроентеролог, председател на Българско дружество по гастроентерология, проф. Людмила Матева – гастроентеролог, председател на Българска асоциация за изучаване на черния дроб, проф., д-р и д.ф.н., Иванка Мавродиева преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане и проф. д.пс.н. Толя Стоицова - медиен психолог, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.
 
Инициативата се организира за втора поредна година и е подкрепена от Българско сдружение за изучаване на черния дроб, Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Академията за здравна журналистика.
 
Критериите, на които трябва да отговарят материалите за участие в конкурса са:
 
1. Материалите трябва да засягат една от темите: 
 • Съществува необходимост от изследване за хепатит C, особено при хора на възраст 40+, които в миналото са били подложени на кръвопреливане и/или медицински манипулации;
 • Хепатит C протича безсимптомно. Единственият начин човек да разбере дали е болен, е да се изследва;
 • Всеки може да се зарази с хепатит C;
 • Хепатит C е лечимо заболяване;
 • Терапията за хепатит C е утвърдено лечение което се използва в цял свят. Лечението дава межу 95 и 100% успеваемост и се поема от НЗОК;
 • Стратегия на СЗО за елиминация на хепатита до 2030 г. – къде е България?
 
2. Заболяването да присъства в текста като значим обществен проблем.
 
3. Представеният проблем да бъде отразен по позитивен начин, но същевременно да предполага реакция от съответните страни в посока на анализ и отговорно предприемане на действия за решаването му.  
 
4. Съдържанието на публикацията да има висока информационна стойност, като в същото време е представено на достъпен език. Фактите да бъдат изложени по начин, съответстващ на съвременното ниво на научните достижения и на принципите на журналистическата етика. 
 
5. Човешките истории да бъдат разказани правдиво, в ясна и логична последователност, но без патетика, без предубеденост и преднамереност. В текста да не се използва груб и нецензурен език, както и неуместни квалификации, уронващи престижа на  засегнатите страни. Предимство ще бъде използването на автентични думи и изрази на хората, чиято съдба е център на представяния материал.  
 
6. Технически изисквания:
 • За печатни и онлайн медии – информация, репортаж, интервю, есе, анализи и коментари – самостоятелно или като поредица. Дължина на материала – не повече от 3 стандартни печатни страници – 1800 знака при 30 реда на страница.
 • За информационни агенции – информации, анализи и коментари, самостоятелно или като поредица. Дължина на материала – не повече от 2  стандартни печатни страници – 1800 знака при 30 реда на страница.    
 • За радиа – информация, репортаж, интервю, анализи и коментари в блокови и магазинни предавания. Продължителност – до 10 минути.
 • За телевизии – информация, репортаж, интервю, анализи и коментари в блокови и магазинни предавания. Продължителност – до 10 минути.
 • За фотожурналистика – снимка/снимки – публикувани самостоятелно или като поредица в печатни или онлайн издания. Без значение цветни или черно-бели. (допълнително ще бъде дадена техническа характеристика за големина, пиксели)
 • За кинодокументалистика – филм/филми, без значение в черно-бяло или цветно изпълнение. Продължителност – до 30 минути.  
 
Оценяването е по 5-степенна скала (Ликертова скала), като допълнителни точки в конкурса ще получат всички участници, които покажат своята лична ангажираност към елиминацията на хепатит C. Тази ангажираност трябва да бъде проявена в периода 13-30 юли 2017 г. (Световен ден за борба с хепатита), като през това време участникът трябва да отправи послание във Фейсбук в подкрепа елиминацията на хепатита. Посланието трябва да бъде придружено от хаштага #NoHepBG.             
 
Материалите се приемат в посочения срок на имейл адрес: prcarebulgaria@gmail.com.