Европейското крило на Световната здравна организация (СЗО) стартира първия по рода си проект за включване на изкуството в практиките на здравеопазването.

 

Идеята се основава на растящия брой проучвания, които показват, че заниманията с различни форми на изкуство повлияват благотворно върху здравето.


 

Новият проект, финансиран от СЗО и Скандинавския културен фонд, има за цел да проучи влиянието на изкуството върху ефективността на здравеопазването.

 

Арт терапията ще бъде въведена експериментално първо в Дания и Румъния. В проекта ще участват учени, академици, художници, културни институции, здравни специалисти и политици от различни страни.

 

Целта на изследването е да открие ефективни и устойчиви форми на арт терапия, които да се използват в здравеопазването, като се изследва въздействието им върху местното население.

 

За да подпомогне развитието и изпълнението на проекта, СЗО-Европа си партнира с Лондонския университетски колеж, Университета по изкуствата в Хелзинки, Центъра за изящни изкуства в Брюксел, културния център Клуж в Румъния и административния регион Централна Дания.

 

„Гледайки към бъдещето, става ясно, че здравните интервенции, основани на изкуство, един ден ще бъдат важна възможност за лечение и профилактика на много здравословни състояния“, коментира мениджърът на проекта Андреа Шеел от СЗО-Европа.

 

Основните цели на пилотния проект са две. От една страна да оцени въздействието на арт терапията върху здравето на местното население, а от друга – да помогне на СЗО да разработи насоки как изкуствата да се интегрират в здравеопазването и това да се случи във всички държави в европейския регион на СЗО.

 

„Проектът е вълнуваща и амбициозна стъпка напред“, казва Нино Бердзули, директор на отдела на СЗО-Европа за национални здравни програми. „Ангажирането с изкуство е добро и може значително да подобри живота. Все повече стават доказателствата, че изкуствата могат да имат видимо въздействие върху здравето, но все още знаем твърде малко за това как да ги прилагаме по-мащабно и в различен културен контекст. Този проект е отлична възможност за по-нататъшно проучване на тези въпроси.“