Правителствата трябва да използват летните месеци за прилагане на адекватни мерки за обществено здраве, които да подсигурят присъственото обучение през новата учебна година.

 

Това съветва международната консултативна група от експерти, създадена към регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) в Европа.


 

Актуализираните препоръки идват на фона на засилващото се разпространение на коронавируса в някои страни от региона. Според СЗО то се дължи на облекчението в противоепидемичните мерки и неравномерните темпове на ваксинация в региона.

 

 „Летните месеци предлагат ценен прозорец за правителствата да въведат правилния набор от мерки, които ще помогнат да се намали нивото на заразяване и да се избегне затварянето на училища, което, както видяхме, има толкова вредно въздействие върху образованието, социалното и психическото благосъстояние на децата и младежите “, кометира Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

 

Актуализираните препоръки на СЗО-Европа, засягащи децата и обучението по време на пандемията от COVID-19, се фокусират върху осем ключови точки:

 

Използване на PCR или бързи диагностични антигенни тестове в училищата;

Проучвания, които оценяват ефективността на мерките за контрол на COVID-19;

Запазване на образователните резултати, психическото и социално благосъстояние на децата;

Необходимостта да се вземат предвид децата, живеещи в уязвими ситуации;

Промени в училищната среда в полза на здравето на децата и контрола върху инфекцията;

Включване на децата във вземането на решения;

Стратегии за ваксиниране в училищата; и

Поддържане на училищата отворени като ключова основна цел.

 

Затварянето на училища трябва да се разглежда само като крайна мярка, в случай че се формират големи огнища или предаването на вируса в общността не може да бъде контролирано чрез други мерки, отбелязват членовете на експертната група

 

Отражение на пандемията върху училищното обучение

 

Пандемията е оказала силно влияние върху училищното обучение през учебната 2020-2021 г. в целия Европейски регион на СЗО. Мониторингът на ЮНЕСКО показва, че 44 от 53 държави в Европа са затворили училищата си в разгара на пандемията през април 2020 г., въпреки че честотата на COVID-19 сред учениците е по-ниска, отколкото сред общата популация.

 

Освен това затварянето на училища доведе до дистанционно обучение, което не води до същите образователни резултати. В резултат на това социално слабите деца и тези, които се нуждаят от образователна подкрепа, изостават, което увеличава социалното неравенство.

 

Изследванията, проведени в някои държави-членки през зимните месеци на 2020 г., показват, че честотата на SARC-CoV-2 сред учениците е по-ниска, отколкото сред общата популация, като вторичните инфекции в училищата представляват по-малко от 1% от инфекциите.

 

Източник:

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/largest-disruption-to-schooling-in-history-due-to-covid-19-measures-must-not-rob-children-of-their-education-and-development

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221000697?

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/publications/2021/schooling-during-covid-19-recommendations-from-the-european-technical-advisory-group-for-schooling-during-covid-19,-june-2021