Недостигът на акушерки и недостатъчните инвестиции в развитие на техните умения са причина за две трети от смъртните случаи при раждане.

 

Това съобщава Световната здравна организация (СЗО) по повод Международния ден на акушерката, който се отбелязва на 5-ти май.


 

Милиони жени и новородени по света губят живота си при раждането, а милиони други страдат от влошено здраве заради наранявания по време на раждане, защото нуждите на бременните жени и уменията на акушерките не се поставят като приоритет.

 

Недостигът на акушерки възлиза на 900 000 в световен мащаб, по данни на СЗО, което е около една трета от общо необходимия брой. Кризата с ковид-19 е влошила още повече качеството на родилната грижа и проблемите с недостига на акушерки.

 

Осигуряването на достатъчно акушерки по света и развиването на уменията им може да предотврати 67% от смъртните случаи при раждане сред жените и 64% сред новородените до 2035 г. Това би могло да спаси около 4,3 милиона живота годишно.

 

Това са някои от основните изводи от доклада за състоянието на акушерството през 2021 г. в 194 страни по света, изготвен от Агенцията на ООН за сексуално и репродуктивно здраве, СЗО и Международната конфедерация на акушерките.

 

Според доклада напредъкът, отбелязан в областта на акушерството за последните осем години, е твърде недостатъчен. Анализът сочи, че при настоящите темпове ситуацията в родилната грижа ще се подобри съвсем леко до 2030 г.

 

Една от основните причини за този проблем е неравенството между половете, се казва още в доклада. То се изразява в ниско заплащане на акушерския труд и в недостатъчно инвестиции в акушерски ресурси и е характерно за здравните системи, които не приемат за приоритет сексуалното и репродуктивно здраве на жената.

 

Жените представляват 93% от акушерките и 89% от медицинските сестри по света.

 

Според д-р Наталия Канем, изпълнителен директор на Агенцията на ООН за сексуално и репродуктивно здраве, светът се нуждае от още 1,1 млн. специалисти по здравни грижи, от които 80% са акушерки.