Световната здравна организация (СЗО) се ангажира да осигури по-добри здравни грижи за жените, и особено за тези, преживели насилие, и обяви множество инициативи за защита на правата на жените и за насърчаване на равенството между половете.

 

Усилията на СЗО ще бъдат насочени към прекратяване на насилието над жени и подобряване на програмите за сексуалното и репродуктивното здраве. Предвижда се и подкрепа за здравните работници, като медицински сестри, голяма част от които са жени.


 

Пандемията от COVID-19 изостри съществуващите неравенства между половете 25 години след Пекинската декларация за равенството на половете. Според СЗО здравният сектор играе важна роля за предотвратяване и реагиране на насилието върху жени и момичета.

 

В тази връзка СЗО се ангажира да разшири страните, които прилагат клинични протоколи в подкрепа на жени и момичета, подложени на насилие. По данни на СЗО всяка трета жена в света, или над 800 млн., е била обект на физическо или сексуално насилие от интимен партньор или от непознат. Много други жени ежедневно са подложени на психологически тормоз.

 

Насилието над жени е особено силно разпространено в държавите в Африка, Близкия изток и в Азия, където се смята, че над 200 милиона момичета и жени са преживели частично или пълно отстраняване на външните женски гениталии или друго нараняване на женските полови органи по немедицински причини.

 

За пресичане на това тежко насилие СЗО планира да подкрепи здравните системи там за защита и предотвратяване на насилието на жени и момичета.

 

Мерките предвиждат осигуряване на цялостно обучение по репродуктивно здраве и сексуалност извън училище и подобрен достъп до семейно планиране в държави със средни доходи.

 

От СЗО предлагат да се улесни достъпа на подрастващите до използването на контрацепция и до насоки за безопасен аборт. Друга важна стъпка е прекратяването на порочни практики като ранните детски принудителни бракове.

 

От СЗО подчертават, че насилието срещу жени е основен проблем в областта на общественото здраве, вкоренен в неравенството между половете, и представлява грубо нарушение на човешките права, засягащо живота и здравето на милиони жени и момичета по света.