Световната здравна организация (СЗО) потърси допълнителни 7,7 млрд. долара за овладяването на новите варианти от коронавируса по света. От агенцията, координираща международното здравеопазване, посочват, че само за първите пет месеца на 2021 г. новите регистрирани случаи на COVID-19 са повече, отколкото за цялата 2020 г., което показва, че светът все още се намира в острата фаза на пандемията.

 

Според СЗО неадекватните нива на тестване и ниските нива на ваксинация изострят предаването на инфекцията и затрудняват здравните системи, които на много места по света изпитват спешна нужда от животоспасяващ кислород.


 

СЗО предлага да се вложат допълнителни 7,7 млрд. долара в инструментите за борба с COVID-19 (под общото название ACT-Accelerator), така че те да станат по-ефективни и достъпни и за страни с по-ниски доходи, за да се постигне по- координиран отговор в световен мащаб.

 

За целта СЗО апелира 2,4 млрд. долара да се вложат за десетократно увеличение на тестването за коронавирус, най-вече в страните с ниски и средни доходи. Според СЗО това значително ще подобри наблюдението за откриване и защита срещу новите варианти на вируса.

 

СЗО предлага още 1 млрд. долара да се вложат за научноизследователска и развойна дейност, за да се гарантира, че тестовете, лечението и ваксините ще са ефективни срещу варианта Делта и други нововъзникващи варианти, и че ще са достъпни там, където са необходими.

 

По оценки на СЗО 1,2 млрд. долара трябва да се вложат за преодоляване на острата нужда от кислород за лечение на тежко болни и контрол на смъртността, причинена от варианта Делта. Отделно се предлага още 1,7 млрд. долара да се вложат за по-добра защита на здравните работници на първа линия, най-вече чрез осигуряването на достатъчно лични предпазни средства.

 

За да се гарантират непрекъснатите доставки на ваксини срещу COVID-19, СЗО апелира 3,8 млрд. долара да се инвестират за осигуряването на резервни доставки на 760 млн. дози ваксина през последното тримесечие на тази година.

 

От СЗО посочват, че допълнителното финансиране от 7,7 млрд. долара за инструмента ACT-Accelerator трябва да се осигури спешно до края на тази година.

 

Източник:

https://www.who.int/news/item/16-08-2021-act-accelerator-launches-urgent-appeal-to-stem-surge-of-dangerous-variants-and-save-lives-everywhere