Използването на изкуствен интелект носи значителен потенциал за подобряване на здравеопазването в световен мащаб. За да се случи това обаче, етиката и правата на човека трябва да залегнат в неговото проектиране и използване, се казва в първия доклад на Световната здравна организация (СЗО), посветен на използването на изкуствен интелект в медицината.

 

Докладът „Етика и управление на изкуствения интелект в здравеопазването“ е резултат от двугодишни консултации, проведени от група от международни експерти, назначени от СЗО. Той съдържа шест ръководни принципа за използването на изкуствен интелект в медицината.


 

„Както всички нови технологии, изкуственият интелект притежава огромен потенциал за подобряване на здравето на милиони хора по света, но както с всички технологии и с него може да се злоупотреби и да се причини вреда“, коментира директора на СЗО Тедрос Гебрейесус.

 

Изкуственият интелект вече се използва в редица страни с по-високи доходи за подобряване на скоростта и точността на диагностиката и скрининга на различни заболявания; за съдействие при полагането на клинични грижи; при научни изследвания и разработване на лекарства, както и за интервенции в областта на общественото здраве.

 

Изкуственият интелект дава възможност да се преодолеят проблемите с ограничения достъп до здравни услуги в победните райони и селските общности, а всеки човек може да поеме в много по-голяма степен грижите за собственото си здраве.

 

Новият доклад на СЗО обаче предупреждава да не се надценяват ползите от изкуствения интелект в здравеопазването, особено когато това се случва за сметка на основните инвестиции и стратегии, необходими за постигане на универсално здравно покритие.

 

Някои от възможните рискове са свързани с неетично събиране и използване на здравни данни; конфликти на интереси, кодирани в алгоритми, и рисковете за безопасността на пациентите.

 

Нерегламентираното използване на изкуствен интелект може да подчини правата и интересите на пациентите на големите търговски интереси на технологичните компании или интересите на правителствата за наблюдение и социален контрол.

 

Системите за изкуствен интелект в здравеопазването трябва да бъдат внимателно проектирани, за да отразяват разнообразието от социално-икономически и здравни грижи, съветват от СЗО. Те трябва да бъдат придружени и от обучение по цифрови умения на милиони здравни работници.

 

От СЗО предупреждават, че защитата на човешката автономност трябва да залегне в основата на новите технологии. За целта хората трябва да останат начело на здравните системи и вземането на медицински решения и трябва да се създаде подходяща правна рамка за защита на данните.

 

Безопасността на хората и общественият интерес трябва да бъдат заложени като приоритет при разработването на изкуствен интелект за здравеопазване. Също така важно е осигуряването на прозрачност чрез публикуването на достатъчно информация преди внедряването на технология за изкуствен интелект.

 

Осигуряването на ефективни механизми за прозрачност и контрол е друг принцип, препоръчан от СЗО. Системите за изкуствен интелект също трябва да бъдат проектирани така, че да увеличат енергийната ефективност. Целта на всички тези принципи е да се гарантира, че потенциалът на изкуствения интелект ще бъде използван изцяло в полза на общественото здраве.

 

 

Източник:

https://www.who.int/news/item/28-06-2021-who-issues-first-global-report-on-ai-in-health-and-six-guiding-principles-for-its-design-and-use