Здравеопазването в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) се нуждае от спешна реформа, за да бъде Европа по-добре подготвена за евентуална нова пандемия или кризисна ситуация в здравеопазването.

 

С това становище излезе Паневропейската комисия по здравеопазване в светлината на поуките от пандемията от COVID-19.


 

Независима интердисциплинарна група от експерти, свикана от Европейското регионално бюро на СЗО, е подготвила препоръки за 53-те държави от Европейския регион на СЗО.

 

Според експерти в областта на политиката, икономиката, здравеопазването и социалните грижи, бизнеса и финансите, пандемията е подчертала ясно взаимовръзките между здравето на хората и животните, растенията, околната среда, биоразнообразието и климата.

 

В доклада „Поуки от COVID-19: подготовка за следваща пандемия“ е представена по-широката политическата рамка, която СЗО-Европа препоръчва. Тя включва препоръки за по-добре съгласувани икономически, финансови, технологични, социални и международни политики. Докладът има за цел да повиши държавната, но и общностната устойчивост при извънредни ситуации в здравеопазването.

 

От СЗО-Европа посочват, че не е възможно да се предвидят предизвикателствата при евентуална нова пандемия, но има мерки, които са приложими във всички кризисни сценарии и могат да смекчат последниците от тях.

 

Според Дорит Ницан, отговарящ за извънреднтите ситуации в СЗО-Европа, основният извод от COVID-19 е, че универсалното здравно покритие и готовността за пандемия са ефективни, само когато действат едновременно. По думите му, пандемията е показала, че „никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност“.

 

Част от препоръките и целите, заложени в доклада на СЗО-Европа, включват:

  • Разработване на държавни стратегии за единно здраве, така че връзките между здравето на хората, животните и околната среда да бъдат разгледани координирано.
  • Преодоляване на дълбоко вкоренените неравенства между бедни и богати държави.
  • Споделяне на риска и възвръщаемостта от иновациите в медицината между частния и публичния сектор.
  • Увеличаване на инвестициите в здравеопазване, особено в първичната и психично-здравната помощ и в медицинските кадри.
  • Засилване на надзора върху здравните системи и системите за реагиране при кризи.

 

СЗО-Европа предлага още да бъде създаден Глобален здравен съвет под егидата на Г-20, и да се изготви Глобален договор за съвместно вземане на решения и масово ваксиниране при пандемия.

 

Източници:

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/9/lessons-learned-from-the-covid-19-pandemic-achieving-resilience-for-the-next-health-emergency

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-launch-of-final-report-of-the-pan-european-commission-on-health-and-sustainable-development