Само четвърт от държавите по света имат национална политика за подкрепа на хората с деменция и техните семейства. Това сочи публикувания наскоро от Световната здравна организация (СЗО) доклад за справянето с предизвикателствата от деменцията.

 

Половината от тези страни са в европейския регион на СЗО, и все пак, дори и в Европа, много от националните планове за справяне с деменцията изтичат или вече са изтекли.


 

Броят на хората по света, живеещи с деменция, нараства според доклада: СЗО изчислява, че над 55 млн. души (8 % от жените и 5,4 % от мъжете над 65 години) живеят с деменция. Очаква се този брой да нарасне до 78 млн. до 2030 г. и до 139 млн. до 2050 г.

 

Деменцията се причинява от различни заболявания и наранявания, които увреждат мозъка, като болест на Алцхаймер и инсулт. Тя засяга паметта и други умствени функции, а понякога води до неспособност за справяне с ежедневни задачи.

 

Инвалидността, свързана с деменцията, е основен източник на разходите, свързани с това състояние. През 2019 г. световните разходи за деменция се оценяват на 1,3 трлн. долара и се очаква да се повишат до 1,7 трлн. долара до 2030 г.

 

Необходимите грижи за хората с деменция включват първична здравна помощ, специализирани грижи, услуги в общността, рехабилитация, дългосрочна и палиативна грижа. Тези услуги, както и лекарствата за деменция, хигиенните продукти и помощните технологии са по-достъпни в страните с високи доходи, където се наблюдават значително по-високи нива на възстановяване, отколкото в страните с по-ниски доходи.

 

Неформалните грижи за хората с деменция в домашна обстановка представляват около половината от световните разходи за това заболяване. През 2019 г. хората, които полагат грижи за болни от деменция, прекарват средно по пет часа на ден, осигурявайки подкрепа за ежедневните им дейности, като 70% от тези грижи се полагат от жени.

 

Понастоящем 75% от държавите, включени в доклада на СЗО не осигуряват никаква форма на подкрепа или обучение за тези, които полагат грижи за хората с деменция, въпреки финансовия, социалния и психологически стрес, с който те се сблъскват.

 

Разработването на нови терапии за лечение на деменция се е забавило през последните години след поредица от неуспешни клинични изпитвания на нови лекарства, съчетани с високите разходи за изследванията и разработките. Единствено в няколко страни с високи доходи, сред които САЩ, Канада и Великобритания, финансирането за изследване на нови терапии деменцията расте.

 

В тази връзка СЗО разработва световен механизъм за координация на изследователските усилия с цел да стимулира търсенето на ново лечение за деменцията.

 

В проучването на СЗО са участвали 62 държави, от които 56% са с високи доходи и 44% с ниски и средни доходи. Заедно тези държави представляват 76% от населението на света на възраст над 60 години.