Специална среща на високо равнище, посветена на хроничните заболявания, се състоя в Брюксел. Тя бе организирана от Европейската комисия.

 

В рамките на събитието участие взе и д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който обяви създаването на европейското партньорство за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване. Това съобщават от организацията.


 

Партньорството е инициатива на Национална пациентска организация и Европейския пациентски форум, която обединява всички заинтересовани страни – пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и институциите на Европейския съюз.

 

Идеята за създаването на подобна структура е в резултат на проведената Първа конференция относно неравнопоставеността в здравеопазването, която се състоя през септември 2012 г. в София.

NEWS_MORE_BOX

 

Сесията, в която взе участие д-р Хасърджиев беше посветена на проблемите за неравния достъп до качествени здравни услуги, като в нея бяха разгледани различните страни на проблема и каква би била ползата от подобни стъпки за всеки отделен пациент, общество и икономиката от гледна точка на осигуряването на по-добър и равен достъп до качествено здравеопазване.

 

Тази първа среща на високо равнище за хроничните заболявания има за цел да проучи начините за ефективно справяне с хроничните заболявания в Евросъюза и да се разработят заключения от конференцията и набор от политически препоръки за предприемане на действия за изясняване на това как трябва да бъде решен проблемът с медицинската, социалната и икономическа тежест на хроничните заболявания сега и в идните години.

 

В срещата взеха участие близо 400 представители на страните-членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни, професионални групи, бизнес оператори, представители на академичните среди и институциите в общността, посочват още от НПО.