Какво да правим в случай на изгаряне, как да си помогнем сами и кога е моментът да потърсим специализирана медицинска помощ – отговорите на всички тези въпроси дава екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, който създаде умно мобилно приложение за първа помощ при изгаряне. То е първото у нас и предоставя точни, ясни и илюстрирани насоки за оказване първа помощ при изгаряне в зависимост от механизма - от гореща течност, пламъкови, електрически, химически и слънчеви изгряния.


След инсталация мобилното приложение предоставя висококачествена и удобна за употреба информация, която потребителите могат лесно да намерят, разберат и приложат без да е нужна интернет връзка. Към момента приложението „Какво да правим при изгаряне?“ е налично за Android смартфони и може да бъде инсталирано от Google Play напълно безплатно и безреклами . Следващата стъпка е създаване на версия за операционната система на Apple - iOs.


„Целта на новосъздаденото мобилно приложение е да предостави адекватна информация по достъпен, разбираем и удобен начин на потребителите и така да се редуцират грешките в оказването на първа помощ при изгаряне. По-малко грешки значи по-малко и невидими белези и повече спасени човешки животи“, споделя д-р Мартин Мартинов, който специализира пластично-възстановителна и естетична хирургия в Клиника по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ вече трета година. Той е инициатора за създаването на удобното приложение, като работи в екип с доц. д-р Мая Аргирова д.м., началник на Клиниката и национален консултант по изгаряния. Д-р Маринов допълва, че приложението е предназначено, както за пациенти, така и за медици, оказващи първа помощ или транспортиращи пациент с изгаряне. „За съжаление често се транспортират пациенти с обширни изгаряния, които са получили неадекватна или не са получили първа лекарска помощ, което е пряко свързано с преживяването на травмата. В отделен раздел на приложението са включени: ATLS с акцент върху специфичните за изгаряне стъпки, формули и начална интравенозната инфузия – деца и възрастни, първична хирургична обработка и превръзка, критерии за трансфер в специализиран център“, коментира медика.


Правилно оказаната първа помощ след изгаряне може да намали тежестта и дълбочината на тъканната увреда и така да се предотврати образуването на белези, а при тежките изгаряния – да увеличи значително шансовете за оцеляване на пострадалия. По литературни данни 50-80 % от пациентите с изгаряне получават неподходяща или изобщо не получават първа помощ, включително пациентите с обширни изгаряния.