Световната банка предвижда да отдели още 12 млрд. долара допълнително финансиране за снабдяването с ваксини за коронавирус.

 

Целта на плана е да се гарантира, че бедните и развиващи се страни ще получат достатъчен брой дози от ваксината, след като стане налична в идните месеци. 


 

В интервю за Ройтерс президентът на Световната банка Дейвид Малпас съобщава, че новата инициатива е част от пакет на стойност 160 млрд. долара, който има за цел да осигури ваксини, най-вече за медицинските лица и тези, борещи се на първа линия с коронавируса, а след това и на цялото население.

 

По думите на Малпас бордът на Световната банка ще разгледа новия план в началото на този месец. 

 

Съревнованието за разработването на ваксина срещу коронавирус става все по-ожесточено. В момента в света се работи по над 165 потенциални ваксини, 27 от които са в клинични изпитвания върху доброволци.

 

С тази инициатива Световната банка иска да даде равен шанс на бедните и развиващи се страни, където вирусът се разпространява най-бързо, да закупят и дистрибутират новата ваксина. 

 

Според президента на Световната банка навременното снабдяване с ваксината ще помогне за овладяването на вируса и ще предотврати тежък икономически колапс в бедните страни. 

 

„Това е пазарен сигнал към производителите, че ще осигурим финансиране за развиващите се страни и ще има търсене. Ще искаме от производителите да заделят количества и за тези страни“, посочва Малпас. 

 

Световната банка ще настоява развитите страни, които са заявили повече дози, отколкото са им необходими, да освободят ненужните им количества и да ги предоставят на по-бедните страни.  

 

Според нейния президент справедливото разпределение на ваксините е много важно, защото е предпоставка да се постигнат по-добри резултати в световен мащаб. 

 

Световната банка ще отпуска безвъзмездно или заемно финансиране на правителствата и ще може да се спре на тази ваксина, която отговаря на критериите за безопасност, в това число да е получила одобрение от множество регулаторни органи, като тези в САЩ, Канада, Япония и няколко европейски държави.