Студенти от много специалности, сред които медицина, дентална медицина, и фармация няма да имат право да получават европейски стипендии за успех. Те ще могат да кандидатстват само за стипендии за специални постижения в областта си.
 
Причината е, че според новия проект „Студентски стипендии – фаза I“, стипендии за успех ще получават само  студенти в специалности от т.нар. приоритетни професионални направления
 
По думите на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева благодарение на спазването на това изискване, сумата за стипендии е увеличена почти три пъти.
 
За приоритетни професионални направления бяха определени от Министерски съвет през март и сред тях намират място: теория и управление на образованието, математика, енергетика, биотехнологии, горско стопанство, военно дело, театрално и филмово изкуство, електротехника и други. 
 
Ветеринарната медицина обаче е сред приоритетните за икономиката ни специалности и студентите в нея ще имат право на евростипендии.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Стипендиите за успех са за семестъра, по 120 лева месечно, а за специални постижения еднократни, по 200 лева. Студентите ще могат да кандидатстват за три такива в рамките на семестъра. 
 
Предвиденото финансиране по проекта, който обхваща летния семестър на настоящата учебна година и цялата следваща, е 26 милиона лева.
 
Парите се отпускат по новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
 
Всички 51 висши учебни заведения имат право да се включат в проекта.
 
Остава в сила изискването за минимален среден успех 4.00, което беше валидно през всяка от предишните години, в които се даваха европейски стипендии (от 2008 г.).
 
Кандидатстването започва днес, като до 30 май студентите подават формуляри за кандидатстване за двата вида стипендии чрез сайта на проекта.