Онлайн студентски форум относно проблемите на качеството на въздуха и неговото влияние върху здравето бе организиран от лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София. 

 

Замърсяването на въздуха е четвъртият по важност рисков фактор за глобалната човешка популация и водещ екологичен фактор за здравето на населението в Европа. 


 

Лошото качество на въздуха е свързано с повишена заболеваемост, с дългосрочни ефекти върху здравето и с преждевременна смъртност. 

 

Множество научни проучвания доказват връзката на замърсяването на въздуха с белодробните заболявания, сърдечносъдовите заболявания, метаболитните заболявания, диабет тип 2 и с редица карциноми. Това посочи модераторът на форума - проф. д-р Анжелика Велкова, експерт по социална медицина и обществено здраве. 

 

“Загубите за обществото са много сериозни и проблемът се очертава като едно от водещите обществено-здравни предизвикателства за цялата глобална общност, но за съжаление, остава подценен в рамките на нашата страна“, каза проф. Велкова при откриването на срещата. 

 

Тя добави, че има необходимост от общи действия на професионалистите, гражданите и политиците за постигане на по-здрава жизнена среда и за по-добро индивидуално и обществено здраве.

 

Целта на събитието бе в среща със специалисти от различни области на медицината и общественото здраве да бъдат дискутирани здравните ефекти на замърсяването на въздуха и да се мотивират студентите за активно отношение и участие в дейности за подобряване на качеството на въздуха.

 

Във форума участваха лекари-експерти, студенти и преподаватели от различни звена на Медицински университет – София. 

 

Пулмологът д-р Александър Симидчиев – председател на Сдружение „Въздух за здраве“ бе един от лекарите-експерти, участващи в конгреса. Той запозна участниците с целите и дейността на Лекарската мрежа и направи презентация за здравните ефекти на замърсения въздух. 

 

Пулмологът проф. д-р Цекомир Воденичаров – един от водещите специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт в страната, основател и патрон на Факултета по обществено здраве при МУ-София, постави темата за комплексните измерения на проблема за качеството на въздуха, особеностите на политиката и действията на гражданското общество за по-добро здраве чрез чист въздух. 

 

Общопрактикуващият лекар д-р Веселина Никифорова представи клиничните си наблюдения за ефектите върху здравето на дълготрайното замърсяване на въздуха. 

 

Панелът от експерти включваше и дерматолога д-р Михаил Михайлов.

 

Студентите като бъдещи лекари и здравни специалисти споделиха своето мнение относно възможностите за повишаване информираността на обществото по проблемите на замърсения въздух и здравето. 

 

Те дискутираха идеите си относно подобряването на детското здраве чрез информиране на родителите, преодоляване на битовото замърсяване на въздуха, промяна в енергийните източници в домовете и др.

 

Бяха представени и мнения относно ограничаването на транспортното замърсяване на въздуха, на замърсяването от промишлени източници и електроцентрали. Студентите се обединиха около идеите за неделимостта на човешкото здраве от здравето на природата. 

 

Те посочиха необходимостта съвременният човек да бъде екологичен гражданин, който възприема опазването на околната среда като свое важно гражданско задължение за създаване на устойчива природна среда. Има знания и умения как да действа в името на здравето и живота.

 

Запис от събитието може да бъде гледан на Facebook страницата на Сдружение „Въздух за здраве“.