Петокурсничката Лора Велева от специалност „Медицина“ на МУ – Варна е спечелила първа награда в категория В за представяне на научна разработка на първия Европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания, организиран от Европейската асоциация по експериментална морфология. 

 

Университетът е бил представен и от петокурсниците Йоанна Петрова  и Андон Младенов. 


 

Йоанна Петрова е участвала в научния симпозиум с проект в областта на клетъчната биология и анатомията, по който работи от три години под ръководството на ас. д-р Димо Георгиев. 

 

Научната разработка на Йоанна е на тема: „Действията на Транскрипционен фактор Zbtb 20 върху образуването на неврони в мишия мозък“.

 

Лора Велева и Андон Младенов са представили проучване, върху което работят от три месеца под ръководството на ас. д-р Мартин Иванов. 

 

Темата на тяхната научна разработка е „Експресията на апелин в сувентикуларната зона“. Бъдещите лекари благодариха за подкрепата на асистент д-р Мартин Иванов и проф. Тончев, както и на Катедрата по анатомия и клетъчна биология в МУ – Варна и на проф. Лазаров – председател на Българското анатомично дружество.

 

Оценяващата комисия на Първия Европейски студентски симпозиум е изпратила поздравление до МУ-Варна, което гласи: 

 

„Поздравления на Лора Велева, Йоанна Петрова и Андон Младенов, студенти от МУ Варна и уважавани научни сътрудници от катедра Анатомия и клетъчна биология, за блестящите им презентации на Първия европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания, организиран от Европейската федерация по експериментална морфология. Специални комплименти за Лора, която получава първа награда за представяне в категория B: Предварителни резултати и перспективи!“

 

Научните разработки на студентите са направени с подкрепата на Национална програма „Европейски научни мрежи“ на МОН.

 

Европейската асоциация по експериментална морфология1 обединява законно създадени научни дружества и групи в Европа, които се занимават с морфологични науки (особено анатомични науки) или сродни области. 

 

Следователно съставляващите го общества са национални или регионални, представлявани от учени, работещи в областта на експерименталната морфология. 

 

Асоциацията признава и зачита независимостта на вътрешните договорености за планиране на съставляващите го общества.

 

Съгласно правилниците си, Европейската асоциация по експериментална морфология насърчава обмена и разпространението на информация между Европейските анатомични дружества.

 

Референции:
1. European Federation for Experimental Morphology - https://efem.eu/about-the-efem/